Bakgrunnen er at man ønsker å kompensere inntektssvikten i 2022, noe man også gjennomfører ved målprisendringer som ble innført 1. juli, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding. Målprisen er maksprisen som kan tas for råvarene.

– Prisøkningene på en rekke innsatsfaktorer er i en størrelsesorden vi ikke har sett før. Det var derfor avgjørende for regjeringen at norske bønder fikk dekket den ekstraordinære kostnadsveksten. Det handler om trygghet for økonomien til den enkelte bonde, og et overordnet ansvar for norsk matvareberedskap i en krevende tid, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp)

Blant innsatsfaktorene som tas i betraktning, er kraftige prisøkninger på energi, som blant annet skyldes krigen i Ukraina.