Stamvegen E39 har hovedformål å gjøre reisene kortere og raskere, og nærmest halvere reisetiden vest for Langfjella når en eller flere av de 7 planlagte og dels igangsatte fjordkryssingsprosjektene mellom Trondheim og Kristiansand skal forseres. Dersom status for trasevalget for stamvegen E39 ikke blir endret, har vi møringer klart kunststykket å bruke 100 milliard kroner, men uten å redusere vegens lengde.

Alt som kan gjøres galt, har vi kløktig fått til. Stamvegen skal ledes utenfor byer og tettsted, slik det er planlagt mellom Kristiansand og Stavanger. I Møre og Romsdal ledes vegen gjennom sentrale deler av Ålesund og Molde. Omveg til Kristiansund har vi ikke fått til, men fastlandsforbindelse til øyer utenfor Molde, samt «byutviklingspakker» for både Ålesund og Molde er solid innsauset i stamvegtraseen. Folk på gjennomreise blir sluset gjennom byene, og vil få både omveier og snertne gebyr som takk for besøket.

Stamvegen ledes gjennom byene, men sykehusene som jo hører hjemme i byer skal i nordfylket samles på Hjelset - 2 mil øst for Molde. Sykehuset i Kristiansund er i best stand bygningsmessig, men mister fødeavdeling og kanskje annet. Diskusjon om sykehus versus Distriktsmedisinsk senter som benevnelse, endrer neppe status i forhold til SNR på Hjelset. Vegvalg er aktuelt stikkord for Nordmøre.

Ålesund og Sula sliter med kloakk som forurenser fjordene. Flere fjorder er allerede kraftig forurenset, og nå jakter det politiske flertallet etter en ny, selveste Storfjorden. Alternativene A: lede kloakken ut mot havet, utenfor terskelen. B: inne i selve fjordsystemet med viker, sund og fjordarmer i alle retninger. Det politiske flertallet ønsker alternativ B!

På Haramsøya er frykten at vindturbiner bygges, basert på 10 -15 år gamle vedtak. At turbinene blir dobbelt så høye i forhold til søknaden er helt OK - mener de som bestemmer. Prøv å bygge et digert hus basert på gamle tegninger av et lite. Plan- og bygningsloven ville vraket tiltaket prompte. En mager trøst: fremtidige prosjekt blir utfordret av nevnte lov.

Kampen pågår fortsatt på øya som en gang rommet en liten trappefabrikk. Der skulle en kar hedres for lang og tro tjeneste, og ordføreren kom for å gjøre stas. Han tenkte at en billedlig historie kunne løfte hederen: "om vi stablet alle trappene du har vært med på bygge oppå hverandre, hadde du kommet til himmels» Replikken kom raskt og presis : «vi bygger kjellertrapper!» Kan det snu i bakvendtland?