Til Aftenposten opplyser politiinspektør Vivi-Ann Haukås, enhetsleder ved politiets senter for automatisk trafikkontroll (ATK), at de fleste fotoboksene nå skal være slått på store deler av døgnet.

– Politiet og Statens vegvesen hadde en felles gjennomgang for å fastsette måltall ut ifra ressurser og kapasitet, sier hun.

Politiet fikk i fjor 12 millioner kroner til å øke kapasiteten ved ATK-senteret på Farstad i Møre og Romsdal. Blant annet har dette gitt rundt ti nyansettelser, ifølge Aftenposten.

«Tjente» over 300.000 kroner

I sommer skrev Tidens Krav om fotoboksene som hadde «tjent mest» det første halvåret i 2022. Tall fra politiets senter for automatiske trafikkontroller (ATK) viser at de to fotoboksene i Kristiansund har relativt like utslag sammenliknet med første halvår i 2021.

Fotoboksene befinner seg ved riksveg 70 – den ene ved Alti Futura i retning fra sentrum, og den andre like ved Omsundbrua, i retning fra Rensvik.

Fra januar til juni i 2022 hadde fotoboksen ved Alti Futura registrert 60 forenklede forelegg og to førerkortbeslag.

De utskrevne bøtene ved Alti hadde en samlet sum på 162.350 kroner. 680.385 ble i denne perioden kontrollerte, og fotoboksen var aktiv i 2.725 timer.

Ved Omsundbrua ble det registrert 57 bøter, og ingen førerkortbeslag.

Bøtene fra denne fotoboksen hadde en sum på 159.850 kroner. Ved Omsundbrua ble 876.524 forbikjøringer kontrollerte, og fotoboksen var aktiv i 3.533 timer.

Dette koster det å kjøre for fort i 70- og 80-sone

Dette er størrelsen på foreleggene når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

 • til og med 5 km/t: 850 kroner
 • til og med 10 km/t: 2.300 kroner
 • til og med 15 km/t: 3.700 kroner
 • til og med 20 km/t: 5.150 kroner
 • til og med 25 km/t: 7.000 kroner
 • til og med 30 km/t: 9.300 kroner
 • til og med 35 km/t: 11.150 kroner

Kilde: Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Dette er fotoboksene som har tatt flest i 2022:

 • Agder: E18 Baneheitunnelen: 5 116 450 kroner
 • Finnmark: E6 Kronstad: 397 350 kroner
 • Innlandet: E6 Otta: 7 958 050 kroner
 • Møre og Romsdal: E39 Tøndergård : 1 017 350 kroner
 • Nordland: Fv12 Engasjyen: 372 800 kroner
 • Oslo: Rv190 Vålerengtunnelen: 7 539 600 kroner
 • Sør-Vest: E39 Mastrafjordtunnelen: 4 270 700 kroner
 • Sør-Øst: E18 Hovet/Brattås: 3 055 600 kroner
 • Troms: E6 Setermoen: 1 556 450 kroner
 • Trøndelag: E16 Omkjøringsvegen nordgående ved Othilienborg: 2 870 600 kroner
 • Vest: E16 Arnanipatunnelen, Indre Arna: 4 621 800 kroner.
 • Øst: E18 Svartskog mot Oslo,: 4 559 750 kroner

Disse tallene gjelder saker som er ferdigbehandlet, fra starten av året og til midten av desember. Tallene kommer fra UP og er først gjengitt av NRK.

Hva kan du få prikker for?

Prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004. Målet med prikkbelastningsordningen er å sørge for at bilistene følger trafikkreglene og oppfører seg hensynsfullt. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på veiene, ifølge Vegvesenet.

OvertredelseAntall prikker
Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavereTo prikker
Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyereTo prikker
Unnlatt sikring av passasjerer under 15 årTo prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavereTre prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyereTre prikker
Kjøring mot rødt lysTre prikker
Ulovlig forbikjøringTre prikker
Brudd på vikepliktenTre prikker
Kjøring i sperreområdeTre prikker
For liten avstand til kjøretøyet foranTre prikker
Kjøring med trimmet motorsykkel/mopedTre prikker
Brudd på mobilbruksforbudTre prikker

Kilde: Statens Vegvesen