Gå til sidens hovedinnhold

Hytteforbudet

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Regjeringens innføring av forbud mot å overnatte på hytte utenfor egen kommune skaper debatt. Hyttebrukerne selv mener loven er for unyansert og for inngripende. Andre synes det vitner om uansvarlighet når hyttefolk ikke vil holde seg hjemme i den situasjonen Norge befinner seg i. Begge har nok litt rett.

Vi snakker her om kommuner med til dels betydelige direkte og indirekte skatteinntekter fra hyttefolket. Vi har et visst inntrykk av at regjeringen i for stor grad har lyttet til kommuner som har unnlatt å bruke disse inntektene på et stort nok helseapparat også for hyttefolket, mens de i større grad burde lyttet til hyttebrukerne.

Da tenker vi ikke på de som kommer på fredag og drar på søndag. De må man gjerne sende hjem. Vi tenker på de mange eldre som er redde for å bli syke og som nå finner det både lettere og tryggere å oppholde seg isolert på hytta over lengre tid. De spør seg – med god grunn – hvorfor det skal være mer fornuftig at de som en utsatt risikogruppe skal kommanderes ved lov til å reise tilbake til et borettslag i tykkeste byen, der smitten befinner seg og spres i et stadig økende omfang.

– Reis hjem nå, hytteeiere!

Det hele blir nærmest meningsløst når loven slik den er utformet, også nekter folk å bo på en hytte i samme legevaktdistrikt som hjemmet. På Nordmøre er det for eksempel slik at mange kristiansundere har hytter i Tingvoll kommune. Både før og etter koronakrisen har det vært legevakten i Kristiansund sitt ansvar å hjelpe folk som er blitt syke på hytter her. Belastningen på kommunehelsetjenesten i Tingvoll vil dermed ikke øke som følge av at kristiansundere flytter på hytta. Den vil øke først når legevakttjenesten lokalisert til Kristiansund trenger hjelp fra den lokale kommunelegetjenesten for å håndtere det totale presset.

Ved et fullt smitteutbrudd vil det selvsagt ikke være ønskelig at legevaktleger og ambulanser må kjøre i skytteltrafikk til hytter rundt om. Men vi kan ikke forstå annet enn at eldre som på et tidlig stadium i smittespredningen flyttet på hytta, vil utgjøre et marginalt problem her. De vil snarere være mye mindre eksponert for smitte enn folk som befinner seg i byen. Det forutsetter selvsagt at de er på hytta og ikke utsetter seg for smitte fra hverken hyttenaboer eller lokalbefolkningen.

Les også

Hytteforbudet: – Vi støttet et forbud, men vi mente at det var unaturlig at kommunegrensene var grense

Det er likevel grunn til å be noen av hyttebrukerne roe seg litt ned. De fleste greier seg nok bra uten å reise på hytta i noen helger. Den nye forskriften gjelder foreløpig til 3. april, altså fredagen før palmehelga. Da får vi håpe det er grunnlag for å justere reglene, slik at vi slipper et rigid hytteforbud som fort kan virke mot sin hensikt.

Les også

Ordføreren maner til dugnad for å passe på hyttene: – Vi blir jo litt bekymret

Kommentarer til denne saken