Hyppig kontakt mellom utbygger Solli og hovedutvalgsleder Elde: – En merkelig sak

En innsynsbegjæring viser at utbygger Vidar Solli og hovedutvalgsleder Bjarne Elde snakket fire ganger på telefonen i kjølvannet av at Solli fikk en beslutning mot seg i hovedutvalget. De to snakket blant annet sammen på telefonen i 28 minutter før hovedutvalgsmøtet 24. august.