Det melder selskapet selv i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Vi ser et betydelig potensial for industrielt hydrogenforbruk. Å ta en utvikler- og operatørrolle i hydrogensektoren er en mulighet for Hydro til å redusere CO2-utslipp fra industrien, og å utvikle en lønnsom og bærekraftig virksomhet basert på hydrogen, sier Hilde Merete Aasheim, konsernsjef i Hydro.

Selskapet påpeker at de har satt en klar strategisk retning mot 2025 og har som mål å styrke sin posisjon innen lavkarbonaluminium. Samtidig utforsker selskapet nye vekstmuligheter innen resirkulering og ny energi.

– Hydro har unik kompetanse som skiller oss fra andre industriaktører på grunn av våre egne fornybare kraftposisjoner og kompetanse, og stor intern etterspørsel etter gass som kan erstattes av hydrogenløsninger. Vi kan derfor bygge og utvikle en komplett verdikjede for grønt hydrogen i Norge, sier Aasheim.

Utviklingen av slike anlegg for Hydro vil trolig innebære en hel eller delvis overgang fra gass til hydrogen på ulike anlegg, skriver selskapet i pressemeldingen. En sannsynlig start på denne prosessen vil være å bytte fra gass til hydrogen ved noen av Hydros aluminiumsanlegg i Norge.

Det kan med andre ord skje på Hydro Sunndal.

– Vi har en stor intern etterspørsel etter gass som brukes til oppvarming i våre støperier og anodeproduksjon, og et hydrogenproduksjonsanlegg kan plasseres i nærheten av forbruket. For Hydro vil det bidra til vårt mål om å redusere våre egne CO2-utslipp med 30 prosent innen 2030, sier Aasheim.