Eivind Hasle uttrykker full tillit til FNs klimapanel (IPCC) og brorparten av verdas klimaekspertar i TK 21. november.

Hvorfor kan du være så sikker? Dersom en orienterer seg litt i dette klima-terrenget, så er det faktisk mye som ikke stemmer. Når du sier brorparten av verdens klimaeksperter, så tenker du sikkert på John Cooks utsagn om at 97% av vitenskapspersonene i verden støtter IPCC. Den amerikanske klimaforsker og atmosfærefysiker Richard Lindzen har fått tilgang på underlagsmaterialet til Cook og fant ut at det var både uvitenskapelig, spekulativt og manipulerende, altså uriktig bruk av data. Den samme Lindzen med flere var det forøvrig som frarådde president Trump å gå inn på Parisavtalen. Faktum er at stadig flere forskere setter spørsmåltegn med IPCCs påstander. F.eks den svenske meteorologen og ledende klimaforsker Lennart Bengtsson. Han sier rett ut at det finnes ingen klimakrise. Klimamodellene til IPCC har store svakheter fordi klimaet har alltid variert og er svært komplekst. Han mener at en må slutte å bruke klimamodeller, men heller gå over til observasjoner av det som faktisk skjer. Den eneste norske nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver, sier det samme. Både Bengtson og Lindzen har tidligere vært med på å skrive hovedrapporter fra IPCC. Et annet uromoment er at disse som kaller seg klimarealister og er uenig med IPCCs konklusjoner ikke kommer til i media. En må da spørre seg hva for vitenskap er dette som ikke tåler å la seg bryne på motforestillinger?

Les også

Eivind Hasle og «klimaeksperter»

Les også

«Disse klimaekspertene»

Les også

Selvmotsigende klimapåstander

Videre har vi faktisk fasiten på en del utspill fra IPCC og andre «klimaekspertar». F.eks så sa Al Gore i 2006, som er sett på som verdens klimaminister, at om 10 år vil jorda koke. Samme året ga han også ut filmen: «En ubehagelig sannhet». Dette ble sett på som profetisk tale av verdenspressen, og han fikk Nobels fredspris sammen med IPCC året etter. Denne filmen er nå dømt for å ha kommet med en rekke usannheter av engelske domstoler. I 2009 påstod Al Gore at om 5 år vil all isen i Arktis være smeltet. Da hadde han sikkert en rapport fra 300 forskere fra 15 land som hadde gjennomført et omfattende forskingsprosjekt i Arktis. Denne studien kostet 280 millioner kroner og ble publisert i Adresseavisen 8.desember 2008. Konklusjonen var at om 7 år blir Arktis isfritt. Merk at de bruker blir og ikke kan! I dag har vi fasiten!

Det må også nevnes at da IPCC ble stiftet i 1988 var formålet å vise at klimaendringene kommer av tilført fossilt CO2 som er sett på som menneskeskapte og hvordan disse endringene kan reduseres. Altså et bundet mandat og ikke noen nøytral forskning. NB: Det uråd å skille et «naturlig» CO2 fra et fossilt CO2. CO2 = CO2.

La meg til slutt nevne at det ikke finnes noe eksperimentelt forsøk/bevis på at det er noe samsvar mellom økning av CO2 i atmosfæren og økende temperatur. I forhold til fotosyntesen er CO2 livets gass som alle er avhengig av. Mer CO2 gir større produksjon. Det har vært flere perioder med varmere klima på jorda enn i dag tidligere i historisk tid uten at det er mulig å skylde på CO2. F.eks i Vikingtida. Hvorfor er det da så farlig at det blir 1,5 grad varmere i dag? Tidligere har de varme periodene vært gode perioder med nok mat og lite sult. De kalde periodene har vært preget av sult, sykdom og delvis også folkevandringer pga uår.

Stein Fredrik Solli