Denne kommentaren er basert på egen erfaring og kursing, samt bilder, video og tekst om skadested i media denne kvelden og i ettertid. Jeg var ikke til stede i Valsøyfjord denne dagen så jeg vet ikke hvordan det var. Men jeg kan forestille meg hvordan det var.

Man skulle kanskje tro at det bare er å gå inn i huset og hente personene, men så enkelt er det ikke.

Rett rekkefølge

Ved et skadested har man en prioriteringsliste, på plass nr 1 kommer: Sikre skadested. Som for eksempel å sikre at ikke flere blir skadet.

Er du første bil etter en ulykke, skal du ikke skynde deg å rive folk ut av en ødelagt bil, du skal sørge for at verken du eller allerede skadde personer ikke blir påkjørt av de som kommer etter deg.

Fortsatt i bevegelse

Selv etter tre timer var skredet fortsatt pågående slik at masser i og rundt huset og hus fortsatt beveget seg. Dette kan man se på bildene fra rasområdet da E39 var fri for masser på de første bildene i media men raset hadde gått over veien på senere bilder, dette beskrives også av TKs fotograf på stedet.

Jeg tror da at personell i rasområdet måtte evakueres flere ganger og så rykke inn igjen i massene og fortsette arbeidet for hver gang det kom lyder fra området rundt og på oversiden av huset. Jeg antar at det var satt ut vakter rundt hele området som passet på massene og bevegelser på disse, slik de gjorde på Gjerdrum. Da tar ting tid.

For man kan se på bildene at mye av huset hadde blitt tatt av masser og blitt flyttet på slik at tak og vegger var på vei til å kollapse. Slikt kan føre til at bare å flytte på en stol som holder opp en vegg kreves nøye planlegging, både når det gjelder personell på vei inn i et kollapset bygg og for de som allerede er inne og evt. sitter fast et sted.

Passer på

Jeg slenger med et bilde som tidligere var i TK i denne artikkelen: https://www.tk.no/hus-ble-tatt-av-ras-alle-seks-personene-er-hentet-ut/s/5-51-1205008. På bildet ser du personer som står lengre oppe i terrenget, de står der og passer på massene som fortsatt er i bevegelse og varsler videre om dette.

Teksten under bilder sier «raset som har gått». Det er misvisende, for raset pågikk hele kvelden.