Før stortingsvalget lovet Jonas Gahr Støre (Ap) bedre brillestøtte på 100 dager. Det er jo litt flaut når Arbeiderpartiet går så hardt ut og sier at de skal fikse dette med en gang de kommer i regjering, og så gjør de det ikke. I endringene i neste års budsjett har regjeringen ikke satt av en krone til å bedre brillestøtteordningen.

Det betyr at Støre-regjeringen i utgangspunktet tidligst får gjort dette i revidert budsjett til våren, med mindre SV griper inn og tvinger det gjennom i budsjettforhandlingene. Her har SV en unik mulighet.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen har laget et budsjett på kort tid og innenfor trange rammer og derfor ikke har klart å rette opp i alle kuttene til den forrige regjeringen. Det er jo riktig, men dette var et viktig tema for Arbeiderpartiet, og det ligger tross alt inne i 100-dagersplanen.

Brillestøtte betyr kolossalt mye for tusenvis av familier. Det var jo sånn den forrige regjeringen gjorde da de strammet inn ordningen. De la inn en gevinst i budsjettet for innstrammingen, og så jobbet de videre med regelverket etterpå. På motsatt vis kunne regjeringen satt av penger nå.