Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor hastverk med ny fiskerimelding?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortingsmelding 32 (2018 – 2019) behandles nå i Stortingets næringskomite. Denne meldingen, «Et kvotesystem for økt verdiskapning» (videre her kalt fiskerimeldingen), er planlagt behandlet i Stortinget 7 mai. Stortingets behandling av meldingen kan ha klare konsekvenser for bosetting langs kysten, særlig i Nord-Norge.

Det som imidlertid er litt underlig er tidspresset en har på behandlingen. Dette fordi i dag, 28.04, kom Riksrevisjonens rapport om fiskeripolitikken. Her gjennomgås konsekvensene av fiskeripolitikken de senere årene, kvotesystemet i kyst- og havfisket. Her ser Riksrevisjonen på forhold som struktur og eierskap, rekruttering til fiskeryrket, sysselsetting og verdiskaping på kysten osv.

Altså nettopp spørsmål som en må ta stilling til i behandlingen av den foreliggende fiskerimeldinga. Problemet er imidlertid den korte tida en har til rådighet i vurdering av Riksrevisjonens omfattende rapport og fram til behandling av stortingsmeldingen. I overkant av ei uke er den tiden en har.

Les også

– Trekk i nødbremsen, Reiten!

KrF med nøkkelrolle i fiskeripolitikken

Problemet er at en så kort periode verken gir stortingspolitikere tilstrekkelig tid til å sette seg grundig inn i Riksrevisjonens vurderinger og synpunkt eller gir befolkningen for øvrig mulighet til å delta i en svært viktig debatt. Det kan se ut til at en gjør denne debatten kun til noe der bare særlig interesserte har mulighet til å forholde seg til vesentlige spørsmål for samfunnet.

Særlig for kystbefolkningen har det store konsekvenser hvilke løsninger en velger framover i fht. kvoteordninger, leveringsplikt, fartøystruktur osv. Og her er det mange og ulike forhold som gjensidig påvirker hverandre. Derfor er behandlingen av fiskerimeldingen noe som berører mange mennesker langs kysten. Da bør en ha mulighet til å sette seg inn i, drøfte og debattere hvilke løsninger en bør velge i fht. kvotesystem i fiskeriene.

Det en legger opp til nå synes å være en hurtigbehandling uten en tilstrekkelig opplyst debatt basert på Riksrevisjonens rapport. Og norsk fiskeri og fiskeripolitikk er preget av mange og store motsetninger.

Over tid har skjedd en endring i fordelingen av kvoter og ressurser mellom kystfiskere og den havgående fiskeflåten. Det er kystflåten som i hovedsak sikrer lokal ilandføring og mulighet for videreforedling i Norge. Mye av fisken fra den havgående fiskeflåten går ubearbeidet ut av landet.

Dette, slik jeg ser det, i direkte motsetning til Havressurslovens formål om å sikre bosetting og aktivitet langs kysten. Slike forhold har lenge ført til sterk kritikk av den politikken som har vært ført av fiskeridepartementet og fiskeridirektoratet. Og derfor er det særlig viktig at en kan få en opplyst debatt der resultatene fra Riksrevisjonens arbeid er kjent. Denne har jo nettopp pekt på mangelfull oppfølging og kontroll fra departement og direktorat.

Skal en slik debatt være grundig nok må en sikre at både folk langs kysten og politikere kjenner Riksrevisjonens til dels svært kritiske vurderinger. Her skal en behandle svært viktige spørsmål for Kyst–Norge og da bør vi bruke den tida vi trenger. Dette bør skje før Stortingets behandling av fiskerimeldingen. Derfor bør behandlingen av denne meldingen utsettes. I øyeblikket har de fleste nok med koronaviruset.

Kommentarer til denne saken