Trafikkreglene sier klart at fotgjengere SKAL gå på venstre side langs landevei og trafikkert vei uten fortau. Dette spesielt for å redusere faren for å bli påkjørt bakfra av kjøretøy en ikke ser eller hører. Med stadig flere elektriske og støysvake kjøretøy blir dette enda viktigere.

Hvor er da logikken i at mange «bytter» side og går på høyre side av gangvei, fortau og tursti?

Små barn vil ikke lett se forskjell på gangvei eller landevei. Har barna lært av voksne å gå på høyre side langs gangvei, vil de også lett gå på feil side av trafikkert vei, og dermed utsette seg for stor fare i trafikken.

Hundeeiere på dressurkurs lærer at hundefører skal gå på venstre side med hunden på sin venstre side, altså helt ut i kanten av veien eller gangveien. Hunder kan ikke uten videre programmeres til å se forskjell på trafikkert vei eller gangvei.

Verst av alt er det kanskje å høre historier om blinde eller svaksynte med førerhund som får kjeft fordi de går på venstre side av gangvei eller fortau. Førerhunden er trent til å gi hundeføreren, den blinde, størst mulig trygghet. Men førerhunden er neppe trent til, og lar seg nok heller ikke trene til, å se forskjell på gangvei, fortau eller landevei. Hunden vil føre sin ledsager trygt på venstre side.

Det finnes ingen klare regler eller lover for på hvilken side en skal gå på gangvei, fortau el.l.. Men kanskje problemene kunne blitt mindre dersom vi alle gikk på venstre side – enten det er på gangvei, trafikkert vei uten fortau eller på fortau.