Det har vært en rekke regelbrudd i Heim kommune den siste tiden, men uten en presse som stiller kritiske spørsmål, er det ingen som bryr seg. Aller minst politikerne.

For en måned siden nektet varaordføreren kommunestyret å votere i en tilleggssak fra HalsaLista om mottak av flyktninger, og blokkerte dermed for at formannskapets foreløpige vedtak om å ta imot «100 mennesker» ble endelig vedtatt. Kommunestyret har bare vedtatt «inntil 75 flyktninger». Som møteleder var hun i sin fulle rett, men hva var hensikten hennes? Trodde hun saken bare ville forsvinne? Saken er fremmet til neste kommunestyremøte også, for vi må få et gyldig vedtak.

Forunderlig forsvar

Like forunderlig var kommunedirektørens forsvar av at formannskapets vedtak ikke ble lagt fram for kommunestyret. Han argumenterte i fullt alvor for at formannskapet kunne vedta det de ville så lenge det ga overskudd! Og at kommunestyret ved å ikke følge opp saken hadde godkjent formannskapets vedtak! Noe varaordføreren like før hadde umuliggjort ved å nekte votering i tilleggssaken! Som kommunedirektøren fant lovteksten for at hun kunne gjøre!

Selvsagt må kommunestyret bestemme antall flyktninger kommunen skal ta imot. Bare i en tidsknipe kan formannskapet bruke hasteparagrafen, og da skal kommunestyret informeres i etterkant. Ingenting av dette er gjort i Heim.

Tar seg friheter

Like store friheter har administrasjonen tatt seg i håndteringen av reguleringsplana for Stavråa. I februar 2020 sendte utbygger plana inn for godkjenning, men nå i 2022 kunne ikke kommunedirektøren finne den i kommunens systemer! Ryktet er at administrasjonen har fått beskjed om å vente på en politisk avklaring. Den offisielle unnskyldningen er at planen må vente på en ny arealplan for Heim, og at både formannskapet og utbygger er informert.

Et gjennomsyn av opptaket av møtet 23.03.2021 som administrasjonen viser til, men som er slettet fra KommuneTV, viser at formannskapet ikke ble informert. Tvert imot, det som ble sagt var at reguleringsplana ikke kunne vente på den nye arealplana, for den hadde ikke hatt ønsket framdrift. Dermed mente ordføreren at formannskapet i stedet fikk beskjed i møtet 30.11.2021. Men i det opptaket nevnes ikke den nye arealplana. I mellomtiden har Heim godkjent mange andre reguleringsplaner som ikke står i dagens arealplan.

En stygg sak

Dette er en stygg sak. Ikke bare har administrasjonen feilinformert kommunedirektøren og formannskapet, utenfra ser det ut som at kommunen har trenert det private næringsområdet i Stavråa for å gi kommunens næringsområder ved Klettaelva og Stormyra større sjanser for å lykkes. Hvem har bestemt at reguleringsplana ikke skulle behandles?

Enda merkeligere er kommunens svar på HalsaListas spørsmål om Heim har en KAD-seng på Liabø. Man skulle tro at det var et enkelt ja/nei-spørsmål, siden senga ble flyttet hjem fra Orkanger før sammenslåingen og står på rom 655 på Liabø sykehjem. Men så langt er svaret «Dette er ikke et spørsmål som det kan gis et enkelt ja/nei-svar på, sett ut i fra en helhetssammenheng«, og 27. april slettet Heim kommune setningen «Heim kommune har en egen KAD-seng ved Liabø sykehjem» fra hjemmesiden sin.

Må få konsekvenser

Hva er det som foregår? Er ikke senga godkjent? Uansett grunn, hvordan kan kommunedirektøren unnlate å svare sitt eget formannskap, og instruere administrasjonen om å gjøre det samme? Formannskapet er jo de første som skal informeres om slike ting.

Hvor er politikerne? Hvor er journalistene? Hvordan er det mulig at dette ikke får konsekvenser for administrasjonen i Heim? Jeg håper pressen kjenner sin besøkelsestid til neste kommunestyremøte, for vi venter fortsatt på svar.

Les også

Er Heim åpen og faktaorientert?