I Sunndal er det en lang tradisjon for å feire 1. mai, en fin tradisjon og viktig markering av arbeidernes internasjonale kampdag, tradisjonelt en dag for å vise arbeiderklassens styrke og føre fram viktige saker for arbeidsfolk. I Sunndal benyttes også denne dagen til å legge blomster på det vi omtaler som Russergravene på Hoel. Dette til minne og respekt for alle som mistet livet under umenneskelig forhold. De ga alt – sitt liv for troen på frihet. Røde flagg vaier og paroler fremheves ved minnesmerket. Ifølge Wikipedia var det Vidkun Quisling som i 1942 innførte 1. mai som offisiell fridag i Norge. Det var et misbruk av andres idealer for å vinne oppslutning om sin egen syke politikk. Et apropos til hva som kan misbrukes for egen vinning i politikk.

9. mai 1945: Da tragedien begynte for 92.000 nordmenn

8. mai 1945 – ein tragedie?

Hvorfor markeres så ikke 8. mai tydeligere i Sunndal ? Dette har jeg undret meg over mer og mer de senere år. Når vi ser på våre nabokommuner i eksempelvis Tingvoll og Surnadal så markeres dagen slik jeg mener frigjøringsdagen fortjener. Det fleste av oss i dag er født etter 1945 og mange, ja kanskje de fleste, tar frihet som en selvfølge. I 1940 ble vår frihet angrepet på riksgrensen – slik er det ikke i dag. Friheten vår angripes overalt i verden rundt oss. Norge har en tradisjon for å bidra i fredsbevarende arbeid og har alltid spilt en god rolle i FN – nettopp for å forsvare vår og andres frihet. Kampen mot vold og terror må forsvares kontinuerlig. Norge har fått kjenne på dette også i moderne tid med det uhyrlige angrepet på Utøya og nå i denne stund når rettssaken pågår mot Philip Manshaus (22) som er tiltalt for drap og terrorhandling.

Vår statsminister skriver i sin kronikk den 8. mai, som ble feiret annerledes på grunn av Covi19:

«Vi skulle også gi vår anerkjennelse til de tusenvis av norske kvinner og menn som etter krigen har tjenestegjort på våre vegne i internasjonale operasjoner. Når vi i dag flagger for frigjørings- og veterandagen, skal vi minnes dem som var villige til å ofre alt for vår frihet både under og etter andre verdenskrig. Og vi skal være takknemlige for at vi finner sammen når krisen truer. Sammen er vi sterke.»

Les også

75 år med frihet

Jeg synes at vi i sunndalssamfunnet skal gi 8. mai den heder som dagen fortjener. Jeg vil derfor oppfordre deg som ordfører til å ta initiativ til å flytte markeringen på Hoel til denne dagen. Slik kan vi skape en årlig fellesarena for å minnes krigens ofre både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Frihet er ingen selvfølge.