– Hvorfor får de være her, nå må noen rydde opp!

Forsøpling og bilkjøring i Vanndamman.