«Når Statens vegvesen ikkje klarer å prosjektere og beregne ei bru slik som på Tretten som knekker ihop etter få år, korleis skal vi kunne ha tillit til planlegging av Møreaksen, snart 400 m under fjorden rett gjennom omfattande jordskjelvforkastningar?» sier Frank Sve.

Frank Sve (Frp) hopper konsekvent bukk over fakta. Det poengteres at det ikke var noe galt i å bygge Tretten broen etter kravene fra det gamle regelverket selv om et nytt var innført. Vegdirektoratet var kraftig involvert i planleggingen av denne broen. Men Frank Sve klandrer kun Statens Vegvesen. Har Sve en agenda, eller er han uvitende? Enda en gang opphøyer Frank Sve seg til allviter og trekker konklusjonene selv, lenge før granskingsrapporten foreligger.

Og på samme måte stiller Sve seg skeptisk til hvordan jordskjelv kan påvirke den undersjøiske tunnelen på Møreaksen, og hevder at Statens vegvesen har arrogant feid vekk all kritikk, skepsis og faglig bekymring omkring jordskjelvsproblematikken. Igjen retter Frank Sve baker for smed. Det er ikke Statens vegvesen, men fagmiljøene ved NTNU som har gjort analysene vedrørende jordskjelvproblematikken. Det er pinlig at nestlederen i Stortingets transport og kommunikasjonskomité ikke har satt seg bedre inn i saken om Møreaksen.

Det er altså de fremste geologiske ekspertene i Norge, bl.a. ved NTNU i Trondheim, som sier at tunnelen under Romsdalsfjorden blir en av verdens sikreste. Japan ligger i et adskillig farligere område når det gjelder jordskjelv, med langt hyppigere og svært kraftigere skjelv enn her. Der har man lang og god erfaring med undersjøiske tunneler. Burde ikke Frank Sve (Frp) snart lese dokumentene om Møreaksen? Og skille mellom Statens Vegvesen og NTNU?

Frank Sve omtaler alternativet Romsdalsaksen som risikofritt. Han har altså tiltro til analysene av broene der. Men er ikke dette alternativet også utredet av det samme Statens Vegvesen som han ikke stoler på? Hvorfor er Sve så pinlig inkonsistent?

Sve har heller ikke fått med seg at dette alternativet er avskrevet som urealistisk. Det vil aldri kunne tilfredsstille Kystdirektoratets krav til seilingshøyde for hovedfarleden til Åndalsnes, og heller ikke komme forbi innsigelsene fra Riksantikvaren, Møre og Romsdal fylkeskommune samt statsforvalteren. Sve har heller ikke fått med seg at til og med Nye Veier AS har avskrevet dette alternativet.

Det er på tide at Sve merker seg at Møreaksen er den vedtatte traséen for fergefri E39, av 3 forskjellige Storting og 4 ulike regjeringer samt fylkestinget i Møre og Romsdal. Også alle berørte kommuner har gått inn for Møreaksen. Og et stort flertall av velgerne i fylket stemte ved forrige stortingsvalg på de partiene som i valgkampen lovet å kjempe for Møreaksen. Et demokrati bygger på at politikerne står bak sine løfter. Særlig når de har et stort flertall bak seg.

Les også

Møreaksen og tillit