Spørsmål i åpent brev til Helse Møre og Romsdal (HMR) ved dir. Bakke:

Ærlige spørsmål krever ærlige svar. Hvor mange fagfolk har HMR rekruttert til fødeavdelingen I Kristiansund etter stenging? Hvor mange fagfolk har HMR rekruttert totalt i denne perioden? Hvor mange har Bunadsgeriljaen (BG) rekruttert, jobbet og lagt til rette for i samme periode, og kan Bakke forklare hvorfor BGs arbeid for å styrke den bransjen som han selv er sjef for er så lite verdsatt?

Hvorfor beskyldes BG for å spre frykt og feilinformasjon (klinikksjef Johnsens kronikk i TK og RB som du har stilt deg bak) uten å fortelle hvilken feilinformasjon og hvem som blir skremt av BGs utrettelige arbeid?

Solvik sier seks gynekologer, på siste styremøte sier du at hun sier sju (hvis du er rett sitert) og betegner det som feilinformasjon. Hvem har rett, hvor jobber disse i dag og hvor skal de jobbe i framtiden?

Hvor mange fagfolk mangler vi ved vår fødeavdeling for at du ser det som et forsvarlig og godt fødetilbud med det antall fødsler som estimeres pr. år? Hvor mange fagfolk har fødeavdelingen i Molde i dag med sine estimerte 700 fødsler pr. år og som HMR mener et godt og forsvarlig fødetilbud, da ser jeg helt bort fra avstander og ulemper og usikkerhet for de som dette egentlig gjelder.

Jeg mener å ha lest at gynekolog Kippervik måtte ned på golvet for å bistå til forsvarlighet i Molde for ikke lenge siden. Verken Bakke, Johnsen, Kippervik eller jeg får noen gang føle på kroppen hva det vil si at fødselshjelp og omsorg er blitt en salderingspost i norsk helsevesen, men jeg kan i motsetning til disse herrer skilte med to fødsler i trygge omgivelser og god omsorg på fødeavdelingen I Kristiansund. Det var den gang ethvert nyfødt barn var et under og enhver fødende fikk hjelp og opplæring i å stelle og amme dette underet.

Hvorfor er HMR så redd for BG? Kan det ha noe med at det er veldig ubehagelig å bli gått etter i sømmene og avslørt gang på gang? Jeg bare spør så gjenstår det å se om det kommer noen svar.