17. august 2020 ble bussrutene i Kristiansund lagt om. I 2021 skrev jeg et avisinnlegg i TK om dette. I sitt tilsvar skriver Jesper Wiig hos fylkeskommunen blant annet dette:

«Best tilbod der mange reiser Kollektivtilbodet i Kristiansund blei lagt om i august i fjor som ein konsekvens av ein negativ trend i talet på reisande over mange år. Målet er at vi skal ha eit best mogleg tilbod med ei akseptabel reisetid på strekningar mange kan ta bussen, som til dømes mellom sentrum og Løkkemyra».

Jesper Wiig har helt sikkert rett i at det er en negativ trend i antallet passasjerer. Det er interessant å vite noe mer om hvorfor dette skjer.

Kan forklaringen være så enkel som at det ikke er tilrettelagt for kollektivtrafikk i byen? Dette er kanskje den mest plausible forklaringen slik jeg ser det. Jeg skal prøve å begrunne dette ved hjelp av illustrasjonen under.

Målet for turen er Bunnpris i Brunsvika hvor du skal kjøpe melk og brød eller hente en pakke på «Posten». Den grønne streken i illustrasjonen viser veien fra Torsketrøa - Bunnpris. Denne bussturen tok ca 4 - 5 minutter før omleggingen.

Den røde streken, viser ruten etter omleggingen i 2020. Denne bussturen tar nå ca 1 time og 30 minutter.

Hvem orker?

Hvem er det som orker å sitte i en buss som bruker 1 time og 30 minutter, kontra 5 minutter før omleggingen? Når et busstilbud legges opp på en slik måte, er det svært få som vil benytte tilbudet.

Hva har beboerne i Myra, Brunsvika og Karihola å gjøre ved KBK-banen og Atlanten skole?

Det er et fåtall av de som bor i disse områdene som har noe å gjøre ved KBK-banen, Atlanten eller i Kranaveien. Dette er ikke noen naturlige stopp ettersom det ikke finnes verken butikker eller bedrifter på strekningen. Så hvorfor mener FRAM det er så viktig å presse passasjerene til områder hvor få har noe og gjøre?

Elevene ved Atlanten skole

Er ruten lagt opp slik for at de skal få med seg skoleelevene som skal til Atlanten skole? Det var sikkert en god tanke om så var, men var den gjennomtenkt?

Elevene starter noenlunde samtidig om morgenen (08.30) og slutter sånn ca samtidig på ettermiddagen (14.00-15.00). Mellom disse tidspunktene og etter fredags ettermiddag til mandags morgen, samt i alle ferier, er det få om noen som har noe å gjøre ved KBK-banen eller ved Atlanten skole.

Eldre straffes

Følger man dette resonnementet videre, har FRAM lagt opp til en bussrute som tar mer hensyn til at lettbeinte ungdommer som er i et mindretall, enn f. eks eldre med svak helse og som ikke lengre kan kjøre bil eller sykle.

For meg blir det rart at eldre og jobbreisende skal «straffes» med lange reiseveier fordi et lite antall skoleelever skal komme seg til skolen om morgenen, og fra om ettermiddagen.

Kanskje det hadde vært mer fornuftig om denne unge og spreke aldersgruppen tok bussen fra Wilhelms Dalls vei og ned til byen for så å sette seg på en buss som går strake veien til Myra, Brunsvika og Karihola? De går på skolen ca 186 dager i året.

Jeg mener det må være mer fornuftig å legge opp til et busstilbud hvor majoriteten av byens befolkning kommer seg raskt og effektiv til sykehuset, legesenter, butikker etc 365 dager i året, enn skoleelever som bruker bussen til skolen kun 186 dager i året.

Skolebuss 186 dager i året

Kan FRAM sette opp en skolebuss for de nevnte tre områdene med et par avganger om morgenen og ettermiddagen? I så fall bør det være mulig å gå tilbake til bussrutene slik de var før omleggingen.

Jeg håper at FRAM og andre impliserte kan revurdere de nåværende bussrutene slik at det blir mer attraktivt å kjøre kollektivt. Det vil bli mer lystbetont å sitte på en buss når du vet at du ikke trenger å kjøre byen rundt 1 time og 30 minutter for å få kjøpt deg melk og brød.

Å kjøre kollektivt er en svært effektiv måte å transportere folk på – og det er en behagelig måte å reise på. Du kommer frem til jobben eller der du skal mer uthvilt. Du slipper å irritere deg over idioten som kjørte foran deg med mobiltelefonen i den ene hånden og den andre på rattet.

Jo flere som reiser kollektivt, jo mindre blir belastningen på veiene. Mindre penger brukt på asfalt, gir mer penger til f eks kollektivtrafikken.

Tenk helhetlig!

Les også

Manglende busskur og benker

Les også

Nok en gang svikter Fram sine kunder

Les også

Ikke akseptabel kundeservice

Les også

Bussruter i Kristiansund: – En skamplett