Om noen år kan vi feire 20-års jubileum for de første forsøk på å legge ned Fødeavdelingen i Kristiansund. Alle forsøk har, til nå vært mislykket.

Helt til i sommer.

Da lyktes de!

En sykemelding var et syltynt argument, men fødeavdelingen ble nedlagt.

Med helseministerens velsignelse.

Ministeren var her. Hun snakket ikke med de det gjaldt. Kvinnene som føder barn her ute på «den ytterste nøgne ø», men holdt seg til de som «leder».

Ikke før hadde man lagt ned føden, så var det jordmorberedskapen på Ytre Nordmøre sin tur.

Plaster på såret?

Helt siden man startet med alternerende drift av fødeavdelingene i Molde og Kristiansund, har denne beredskapen og følgetjeneste fungert utmerket. Det tok 10 år. Jordmødrene som tok på seg oppgaven, fikk et ekstra beredskapstillegg. Dermed var en vaktberedskap i gang.

Jordmor skulle bli i Aure under vakta, og betjene Smøla og gamle Halsa i tillegg til Aure.

Et plaster på såret etter fødeavdelingen var lagt ned, selv om såret nok var større enn at det kunne leges med et - plaster.

Ikke før hadde man lagt ned fødeavdelingen, så sender Helse Møre og Romsdal ut et brev til alle jordmødrene i beredskapssystemet:

Beredskapstillegget skulle reduseres med 60%!

Take it or leave it! Ingen forhandlinger! Ingen diskusjoner. Jordmødre som bodde i distriktet hadde fra før, bare halve tilskuddet. Nå var det nesten ingenting igjen.

Til ingen nytte

Politikere og andre i kommunene protesterte. Både skriftlig og i møter.

Til ingen nytte.

Følgen ble at alle jordmødrene sa opp . Forslaget på nytt, ble at. beredskapen skulle foregå med base i Kristiansund. Langt unna de gravide. Både fergereiser og ambulanse samt ambulansebåt, unna.

Igjen! Ingen diskusjon. Ingen forhandling. Jordmødre var ikke tatt med på råd.

Skjønt - råd!

Etter mitt syn har både Helse Møre og Romsdal, Helse Midt Norge og ministeren dårlige rådgivere. Alle jordmødrene i beredskapen sa opp. Politikerne i de berørte kommunene trakk frem at dette var faglig uforsvarlig, noe jeg støtter.

Ikke forsvarlig

I og med at det ikke var noen av jordmødrene i Kristiansund eller på Nordmøre som ville bekle det nye systemet, så henter man nå jordmødre fra Molde. Mens de er på jobb i Kristiansund, skal de bo på hotell?

Hvem snakker om å spare penger?

Folk som ikke kjenner distriktet eller forholdene. Vær, føre og lange transportveier. Faglig er dette forslaget til løsning fullstendig uakseptabelt. Jeg vet etter 42 år som fødselslege på kysten. Det er faglig galimatias!

Ordførere i de tre berørte områdene har også påpekt forsvarlighetsbegrepet. Dermed fikk de telefon fra Helseforetaket og ble skjelt ut.

En jordmor som har lang erfaring i beredskap sa - det vil gå liv! En som har vært i situasjoner hvor det har vært nære på. En som vet hva hun snakker om etter over 20 år som kommunejordmor Men spurt/tatt med på råd?

Ikke i det hele tatt!

De som styrer dette mangler noe viktig. Empati og respekt for pasientene de er satt til å tjene.

Plassert der av folk som heller ikke vet hva de snakker om. Kanskje det mest alvorlige av alt.

Bryr seg ikke

Jeg vet også hva jeg snakker om. Jeg har også sett hvor viktig det er at beredskap og følgetjeneste fungerer slik den skal. Kapittel 5 i «Et Trygt Fødetilbud» understreker dette med all mulig tydelighet. Hilde Engjom og hennes medarbeidere i FHI har vist at transporttiden er helt avgjørende, i en internasjonalt publisert studie. Allerede etter 1 times transporttid, øker risikoen. Både for mor og barn.

Men er det noen som bryr seg?

Åpenbart ikke.

Dette gjelder ikke bare her på Ytre Nordmøre. I hele landet er fødeavdelinger og beredskap i fare. De gravide er urolige, og med rette.

Utgått på dato

Helseforetaksmodellen er utgått på dato. Noen må ta tak. Dette går ikke lenger.

De som styrer er forbannet på Bunadsgeriljaen og de hundretusen som har sluttet seg til dem. Ingen av dem setter seg ned og reflekterer over hvorfor denne bevegelsen oppsto. En bevegelse som satte fødekvinnene i sentrum. En bevegelse som som burde vært tatt med på råd. Som ledere og «styrer» burde ha lyttet til.

Istedenfor å gjøre den til en «hovedmotstander».

Men helseforetakene drives som en «butikk». Et utall av artikler i pressen og på nettet viser at folk ikke lenger har tiltro til modellen helsevesenet er organisert på.

Mitt råd er å skrote Helseforetaksmodellen. Bygg en organisasjon hvor sentral politisk styring innføres. Og hvor folket kan bestemme i valg.

De gravide kvinnene fortjener det.

Les også

Vi kjemper for føden i Kristiansund