I dag lever over 300.000 nordmenn som har eller har hatt kreft. Takket være nye medisiner og bedre behandling oppdages kreft tidligere og flere blir friske. Å få en kreftdiagnose i dag er ikke det samme som å få en dødsdom. Tre av fire overlever kreftsykdom i dag.

Mange kreftoverlevere tenker at livet og hverdagen etter kreft skal bli som før. Slik er det ikke for alle. Kreftsykdommen og -behandlingen påvirker både deg som blir syk og de rundt. Det kan gi fysiske og psykososiale plager som går utover hverdagslivet, både på arbeidsplassen og hjemme.

Altfor mange kreftoverlevere plages i det stille. Konsentrasjon- og hukommelsesvansker kan gjøre det vanskelig å gå på jobb. Fysiske smerter hindrer deg å delta på fritidsaktiviteter. Bekymringer, uro og nervøsitet påvirker den psykiske helsen.

Slik skal det ikke være. Svært få opplever at helsepersonell har snakket med dem om praktiske plager, bekymringer og helseplager. Mange må selv finne frem til hvilke rehabiliteringstilbud som finnes. Bare en tredjedel av kreftpasientene opplever at de har fått et godt nok rehabiliteringstilbud.

Pakkeforløp

Ved årsskiftet ble pakkeforløp hjem for pasienter med kreft innført. Det handler om å lage et system hvor alle blir sett og hørt. Du skal være sikret at helsepersonell i kommunen spør deg. «Hvordan går det, egentlig?» også når du har kommet hjem, der livet ditt er. Pakkeforløp hjem skal gi systematisk og individuelt tilpasset oppfølging av deg som kreftpasient.

Kanskje vil spørsmålet avdekke at du trenger rehabilitering. Kreftforeningen, Unicare Røros og Muritunet løfter nå viktigheten av kreftpasienters rehabiliteringsbehov i hele Midt-Norge. På vår rehabiliteringsturné arrangerer vi fagdag med helsepersonell i kommunen og møter kreftpasienter, pårørende og lokalsamfunnet på folkemøte.

I mars startet turneen på Sunnmøre. Der deltok kreftkoordinatorer, fysio- og ergoterapeuter og helsepersonell fra frisklivssentraler, hverdagsrehabiliteringsteam, rehabiliteringsinstitusjoner, hjemmetjeneste og tildelingskontor på fagdag. Når fagpersoner møtes slik på tvers av sektorgrenser ser vi at mange kommuner samlet sett har gode rehabiliteringstilbud og mye kompetanse som kan hjelpe kreftpasienter og deres pårørende. Men tilbudene må i mye større grad enn i dag snakke bedre sammen og gjøres tilgjengelig for dem som trenger rehabilitering.

Vi ønsker å vise deg som er kreftrammet på Nordmøre, at det finnes gode rehabiliteringstilbud der du bor. Tilbud som kan hjelpe deg videre. Vi oppfordrer alle kommunene til å sette rehabilitering etter kreft på agendaen. Det handler om livskvalitet og mestring i hverdagen. I tillegg er det god samfunnsøkonomi å ha friske innbyggere. Velkommen til fagdag og folkemøte om kreft og rehabilitering.