Regnskapet for 2021 er klart, og etter å ha vært på Robek, er vel Heim-økonomien på stell? Dessverre, den er nok ikke det.

Formannskapet behandlet 2021-regnskapet for Heim på tirsdag, og til tross for at Kontrollutvalget brukte ord som «ikke bærekraftig», var det ingen som ønsket å se nærmere på tallene. For netto driftsresultat endte på -10 millioner. Vi brukte altså 10 millioner mer enn vi tjente i fjor, og fondene ble redusert med 7 millioner.

Det ble ikke nevnt under debatten. Det skjønner vi godt. Etter at posisjonens budsjettvedtak gjorde at vi havnet på Robek til tross for gjentatte advarsler om mangelfulle tall, en håpløs budsjettprosess og manglende økonomisk realisme, må det være pinlig å se fasit svart på hvitt: Vi vet ikke hva vi holder på med.

2021

Før arbeidet med 2021-budsjettet startet, ble kommunestyret bedt om å spare 47,7 millioner. Men i det vedtatte budsjettet økte utgiftene til enhetene med 17 millioner! I mars ble budsjettet revidert, og da var utgiftene på enhetene i stedet økt med 20 millioner! Hvis vi fjerner lønns- og prisstigningen, blir økningen «bare» 4 millioner, men hvor er nedskjæringene?

Fasit nå som 2021 er omme, er at enhetene har brukt 35 millioner mer enn i 2020. Ser vi bort fra lønns- og prisstigningen, ender økningen på 19 millioner! Hvor er innsparingene? Og hva har Statsforvalteren bidratt med, de skulle jo følge opp Heim mens vi var på Robek?

Heldigvis bommet vi vilt på inntektene også, rett vei! Det er helt utrolig at vi kom i land såpass som vi gjorde. For i regnskapet står det at i forhold til det opprinnelige budsjettet økte inntektene med over 47 millioner, og utgiftene med 65 millioner! Det hadde vært bedre om vi bare hadde vi brukt 2020-tallene, de bommet bare med 9 millioner og 11 millioner.

Heller ikke på finanssiden ble det innertier, der bommet vi med nesten 3 millioner på renteinntektene og 4 millioner på avdrag på lån. Og selv om mange av enhetene viste stor budsjettdisiplin, har både kommunedirektøren, Helse og mestring på Liabø og på Kyrksæterøra og Teknisk brukt 4-6 millioner mer enn budsjettert. Kan det skyldes pandemien?

2022

Alt burde ligge til rette for at 2022-budsjettet skal bli bedre. Kommunedirektøren presenterte et budsjett i balanse før budsjettarbeidet - slik vi har bedt om i alle år, og det ble iverksatt ansettelsesstopp - et år etter at HalsaLista og Frp ba om det. Men klarer vi å spare de 30 millionene Heim må kutte i år? Innkallingen til samtaler ble sendt ut til 32 ansatte i mars, og Fagforbundets representant skryter av prosessen i avisen og sier at ingen ble oppsagt. Det var 600 ansatte i Heim 1. januar, men kommunedirektøren kunne ikke si hvor mange færre ansatte det var blitt så langt i år.

Dermed vet vi ikke om de 24,5 årsverkene og 2 lærlingeplassene som er berørt, vil gi noen besparelser. Vi satser på at vi får svar i neste kommunestyremøte.

Vi krysser fingrene, og håper kommunestyrets spådommer er bedre i 2022 enn de var i 2021 og 2020. Vi kan ikke satse på at flaksen holder oss ute av Robek et år til.