Jeg ble oppriktig lei meg da jeg leste saksdokumentene tirsdag kveld, og så at Heim kommune enda en gang ikke har informert beboerne om planene som foreligger i Hestnes-leira.

Onsdag behandlet formannskapet i Heim reguleringsplana for Hestnes, hvor Statens vegvesen vil lage motfylling i fjæra på grunn av leire i grunnen under traseen for E39. Dermed ødelegges friluftsområdet for beboerne på Hestnes.

Førsteutkastet kom midt i ferien, og ble bare sendt på høring til grunneierne. Etter medieoppslag og masing fikk vi utvidet fristen, og brukerne av området rakk å komme med innspill. Saken skulle egentlig ha forenklet behandling, men det ble forandret etter at kommunen fant ut at det bor folk på Hestnes.

Denne gangen er INGEN informert om at kommunedirektøren har foreslått to alternative badestrender. Og likevel blir politikerne bedt om å ta en avgjørelse uten et eneste høringsinnspill fra dem det gjelder.

Medvirkning

Det er helt urimelig at beboerne på Hestnes skal miste badestranda si, og ikke få uttale seg om de foreslåtte alternativene er gode nok. Jeg rakk å kontakte en av de som sendte høringsinnspill i juli, og fikk svar neste morgen. Beboerne ønsker saken utsatt, og hvis det ikke går, alternativ 2. Kommunedirektøren anbefaler alternativ 1, og måten innbyggerne er behandlet på i denne saken, kan ikke kalles annet enn arrogant.

Hva med å sende en e-post med de oppdaterte planene til grunneierne og de som sendte høringsinnspill, og en SMS til beboerne? Det vil gi dem det gjelder medvirking, og politikerne vil få et bedre beslutningsgrunnlag. I stedet er planene gjemt bort på kommunens hjemmeside. Heim må bli mer servicevennlige!

Gode løsninger

Behandlingen i formannskapet viser at vi har for lite fokus på gode løsninger i Heim. I stedet for å arbeide for å få til et best mulig vedtak, virker det som politikerne bare interessert i å få saken ut av verden. Så lenge et vedtak er innenfor loven, er det tydeligvis bra nok. En snekker med samme innstilling ville mistet jobben etter en uke. PS! Utsettelsesforslaget ble nedstemt, og alternativ 2 ble valgt.

Etter møtet var det usikkerhet om reguleringsplana skal opp i kommunestyret for endelig behandling, men kommunens representant sa torsdag at det skal den. Så vi oppfordrer alle som bruker Hestnes-leira til å bidra til å få på plass en best mulig løsning, og sende den til politikerne.

Opptaket av møtet ligger på KommuneTV: https://heim.kommunetv.no/archive/159?caseId=8612

Les også

Endelig et kulturfond i Heim

Les også

Handlingslammede politikere i Heim

Les også

Heim må si nei til Helseplattformen