Kraftselskapet med hovedkontor på Skei i Surnadal vil derfor ha tips til aktuelle utfartssteder hvor det burde vært utplassert et webkamera.

– Du kan nominere disse på Svorkas Facebook-sider. Svorka vil fortløpende informere om hvilke steder som er valgt ut. Nye webkamera vil bli publisert på deres portal: svorka.no/webkamera, skriver selskapet i en pressemelding fredag.

For å understreke sin lokale tilstedeværelse og sitt lokale engasjement ønsker Svorka nå å utvide antall webkameraer med flere lokasjoner i Surnadal, Rindal, Halsa, Orkland, Skaun og Trondheim.

– Vi ser at våre webkameraer er svært populære, folk ønsker for eksempel å sjekke været før de drar ut på tur. Siden vi nå skal oppgradere våre kameraer og revurdere områdene disse skal utplasseres i, finner vi det naturlig å høre med våre kunder hvilke områder de synes vi bør prioritere, sier daglig leder i Svorka Bredbånd, Håkon Solvik

Kameraene skal i all hovedsak utplasseres ved sentrale utfartssteder, og gi informasjon om vær og føreforhold. Alle innkomne forslag vil bli vurdert, og Svorka vil publisere informasjon så snart nye steder velges ut. Webkameraene vil bli tilgjengelige på Svorkas hjemmesider så snart de er utplassert ved ønsket lokasjon.

Webkameraene er satt opp for å gi brukerne et inntrykk av vær og føreforhold. Kameraene skal ikke ta bilde av enkeltpersoner, og det skal ikke være mulig å identifisere personer eller registreringsnumrene til kjøretøy på bildene.

For at lokasjonen skal være aktuell for utplassering av webkamera må området ha tilgang til strøm. Det er også en klar fordel om området er lett tilgjengelig med bil.