Jeg må si jeg stusser litt over leserinnlegget til Frank Sve og Morten Stordalen fra Fremskrittspartiet da de skriver om Senterpartiet som øker avgifter og så videre. Har Frp-guttene glemt hvordan de styrte Norge?

Senterpartiet blir beskyldt for å øke avgifter. Jeg vil minne på Frp hvem som er mester på å øke avgifter. Med Fremskrittspartiet i regjering økte avgiftene mer på 1 år enn hva vi økte på 8 år. Avgiftene ble økt med om lag 6,6 milliarder kroner mens Siv Jensen var finansminister. El-avgiften ble økt, drivstoffavgiftene ble økt, og innføring av flypassasjeravgift for å nevne noe. Frp er garantisten for økte avgifter. Har Frp glemt hvem de er?

Frp garanterte også å fjerne alle bomstasjonene i Norge. Da de kom i regjering, klarte de å lage 75 nye bomstasjoner. De klarte altså å øke antall bomstasjoner fra 170 til 245. Det har aldri vært så mange bomstasjoner i Norge som da Frp styrte. Det virker det som at Frp har glemt.

For ikke å nevne sentralisering, nedprioritering av landbruk, tvangssammenslåinger, innføring av fraværsgrensa og nedlegging av skoler. Det er så utrolig mye rart som Frp gjorde da de styrte.

Frp må begynne med seg selv, og heller jobbe med hvordan de skal få til ting. For gjennomslagskraft har de overhodet ikke.

Les også

Kvar er Vedum og SP?