De bysbarn som fremdeles er blant oss og som vokste opp i byen vår før terrorbombingen av Kristiansund, fikk oppleve Holmasundet og mange andre herligheter som byen den gang bød på.

For enkelte av oss som hører til etterkrigsgenerasjonen har vi minner om sundet og fulgte gjennom årene bygging av broen og den gradvise igjenfyllingen av sundet til det helt forsvant under betong, asfalt og bygninger.

For de senere generasjonene virker det på meg som om at både navnet og stedet er helt ukjent. Når jeg nå ser at kart over Kristiansund presterer å angi at Holmasundet er området mellom Devoldholmen og Gomalandet, ja da er det på tide å si at det er det ikke!

Holmasundet var sundet mellom Kirklandet og de to holmene som engang befant seg mellom Kirklandet og Gomalandet. Opp gjennom årene innehadde disse to holmene forskjellige navn alt etter hvem som eide de store bryggene som ble bygget der kjente navn som Werringholmen, Knudzonholmen og Devoldholmen. I riktig gammel tid, før holmene ble knyttet opp mot familienavn, ble det sagt «bryggene på holmene».

Jeg vil også her nevne at det var dette området som i tidligere tider hadde navnet Vågen. Nordenfor dette området var navnet Øvrevågen. I dag blir alt i hovedsak benevnt under samlenavnet Vågen, og ved det forsvinner det historie.

Fotografiet jeg viser er utsnitt av et fotografi tatt av Widerøes Flyselskap i 1935. All bygningene som er med på fotografiet ble flammenes rov. Her ser vi at de to holmene har blitt til en og mellom dem og Kirklandet ser vi Holmasundet. Det er nå blitt historie, og ikke flyttet til mellom Devoldholmen som vi i dag sier og Gomalandet, slik kartet over byen viser. Rett skal være rett. Hvem som ikke visste bedre, bør få frem viskelæret og rette opp feilen.