I 2024 står Campus Kristiansund ferdig og vi ved Høgskolen i Molde, studiested Kristiansund, skal flytte inn i nye og moderne lokaler. Noe vi gleder oss til.

Vi flytter fra Høgskolesenteret på Løkkemyra hvor det er parkeringsplasser nok.

Vi flytter til nye lokaler midt i sentrum, rett ved byens kollektivknutepunkt, med betraktelig færre parkeringsplasser. Vi blir del av et byutviklingsprosjekt med tydelig grønn profil.

For våre ansatte og studenter er det vanskelig å forestille seg hvordan den nye arbeids- og studiehverdagen vil bli når det gjelder transport til og fra Campus Kristiansund.

En ting vi vet er at vi, som alle andre aktørene som skal inn på Campus, må endre vår adferd. Noen vil fremdeles kjøre bil. Flere som tidligere har kjørt egen bil, vil nå kunne gå, andre vil sykle, ta buss eller sundbåt.

Men det betinger også at leverandørene av transporttjenestene må se på sitt tilbud. Derfor gleder det oss at sundbåten har en offensiv tilnærming og gjerne vil ha dialog med sine brukere.

Av de lokale studentene er mange bosatt i omlandet, både på Nordmøre og i Romsdal. Flere av disse kommer ofte med bil. Mange opplever at frekvensen til bussavgangene ikke gir god nok fleksibilitet og velger da egen bil.

Kan sundbåten avhjelpe?

Kan vi få de som kommer fra Hustadvika, Bud og Averøy til å parkere på Bremsnes på en innfartsparkering og hoppe på en sundbåt som går direkte inn til Campus Kristiansund og andre holdeplasser?

Kan vi får de som bor på Freiøya til å parkere på en innfartsparkering på Rensvik eller Bolga og hoppe på en sundbåt som går direkte inn til Campus Kristiansund og andre holdeplasser?

Vi tror at sundbåten kan avhjelpe transportbehovet – men det må opprettes flere anløp: Campus Kristiansund, Bolga og eller Rensvik, Dale og Bremsnes er umiddelbare innspill.

Frekvensen på avganger er også avgjørende for bruken her.

Hva med busstransport?

Kan FRAM tenke nytt og samhandle ytterligere med sundbåten og tenke helhetlig mobilitet for omlandet, bydeler og sentrum?

Hva med innfartsparkeringsplasser, ringruter med hyppigere frekvens? Rollen til Timesekspressen må muligens utvikles til å bli mer «Halvtimesekspressen» i perioder på dagen?

Her er vi også opptatt av å knytte våre to campuser i nabobyene tettere sammen. En busslinje dør til dør hadde vært suverent for både studenter og ansatte.

I byutvikling har jo kollektivknutepunkter fått en viktig posisjon for å nå klimamålene. Det å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy i byområdene er overordnete mål fra regjeringen.

Nøkkelordene her er effektiv arealbruk og effektiv og trygg transport som er tilgjengelig. Når vi nå flytter inn på Campus Kristiansund er det et ønske fra alle om å finne alternative og attraktive løsninger som dekker brukerens behov for transport. Det dreier seg om:

· Gode forhold for gående og syklende

· Effektivt kollektivtilbud (land/vann)

· Effektive overganger/bytte mellom transportmidler

· Parkering for bil i eller ved knutepunktet

· Mateparkeringsplasser i randsone for å sikre god mobilitet til og fra omlandet.

Høgskolen i Molde, som studiested og arbeidsgiver, er opptatt av å delta i arbeidet med å finne konkrete løsninger for å sikre god mobilitet for våre ansatte og studenter. Vi takker sundbåten for engasjementet og deltar gjerne i det videre kartleggingsarbeidet. Vi har mange interessenter og brukere.

Les også

«Framnæs» – perla som «forsvant»?

Les også

Ønsker sundbåtkai på Rensvikholmen