Torsdag 21. april arrangerte Facebook-gruppen MuM ved Tovan en aksjon «Si nei til Møreaksen», i både Molde, Ålesund og Kristiansund. I Molde kan vi i Romsdals Budstikke lese at mellom 200–300 møtte opp. På bildet RB illustrerer artikkelen med, kan vi – med godvilje – telle drøye 100 personer. https://www.rbnett.no/nyheter/i/Or9ObV/naa-aksjonerer-mot-moereaksen Det betyr at over halvparten av de oppmøtte står utenfor bildet. Studerer en bildet nøyere kan en anslå at gjennomsnittsalderen på de frammøtte er nærmere pensjonsalderen – kanskje over. Dette gir vel et klart bilde på hvem som bryr seg om motaksjonen. Sannsynligvis er over halvparten av de frammøtte (som kanskje er imot Møreaksen) så gamle at de ikke engang selv får kjøre bil på Møreaksen når den står ferdig. Selv hevder de at flertallet i Møre og Romsdal er imot Møreaksen.

Selv gir Terje Tovan uttrykk for at han var fornøyd med frammøte (han kan jo ikke si noe annet). Han våger seg til å antyde at Plantasjen var en stor konkurrent. Plantasjen!!! Slå den. I mitt hode bekrefter det nok en gang at folket ikke bryr seg om Terje Tovan og hans påfunn MOT Møreaksen. Folk flest har nok avslørt alle Terje Tovans løgnaktige påstander.

Fra resultatet av den meget omtalte spørreundersøkelsen til MuM, inkluderer han de som svarte «Vet ikke» til fordel for Romsdalsaksen, altså mot Møreaksen.

Her er et par klipp fra en av Tovans påstander:

Her forsøker MuM – Terje Tovan – å late som om en bevilgning på 24 mrd. er til M&R fylke, og kan brukes på andre prosjekter i fylket. Samt at det påvirker Nye Veier sin pott for å bygge E136 Vestnes – Dombås. Dette er renspikket løgn.

Veien øst for fergeleiet må utbedres også med fortsatt ferge, og er ikke bare knyttet til Møreaksen. Vest for Molde går veien hovedsakelig i tunnel. Fra Julbøen der Mjåsundbrua kommer til fastlandet vest for Molde sentrum, består reguleringsplanforslaget av to tunneler på henholdsvis 1390 meter og 8380 meter, og en dagsone på 930 meter.

MuM og Tovan farer med løgn i sine kampanjer.

Mindre aktivitet

Ellers registreres det at det blir mindre og mindre aktivitet på MuM-siden. Færre og færre kommenterer. Kun noen få – som f.eks. Terje Finnøy - som til stadighet serverer direkte feilinformasjon, som at med Møreaksen vil trafikken bli sluset rett gjennom Molde by.

Johannes Stig Ramsevik skriver i en kommentar på MuM-siden: «Det er mer enn merkelig at det skal være så jævla vanskelig for dere styrende å høre etter hva folk sier og vil. Det er vi som har valgt dere inn og det minste dere da kan gjøre er å høre på velgerne deres. Dersom dere ikke greier det, har dere i hvert fall ingenting i en regjering å gjøre.»

Det er jo nettopp velgerne de hører på. Under siste valg fikk partier som støtter Møreaksen over 62 % av stemmene. Da må de jo høre på dem, flertallet.

Lytter til velgerne

Bjørn Skar skriver: «Ja, her brukes alt og alle for å framsnakke denne trøstesløse, miljøfiendtlige, farlige og kostbare omveien som veldig få i M & R ser nytten av. Dette må være et uttrykk for at panikken brer seg.»

En kan jo faktisk lure på hvor panikken brer seg.

Det er også registrert at MuM-gruppens leder – Terje Tovan – stadig endrer «strategi» etter hvert som «slagene» tapes, så kan en jo faktisk undres over hvordan han klarer å få så mange av medlemmene til fortsatt å støtte hans krumspring.

1. Først gikk Tovan til kamp for at Møreaksen burde legges utenom Molde – fra Julneset og via Gjendem, Aureosen, Tusten og Årø. Da var strekningen Julsundet – Otrøya – Vik ok. Tapt slag.

2. Så gikk Tovan til kamp for at fortsatt ferge var best, men med fergekai på Bolsønes, da han var imot lange dype tuneller. Tapt slag.

3. Deretter gikk han til kamp for Romsdalsaksen. Tapt slag.

4. Tovan forsto at fastlandsforbindelse for Otrøya og Gossen var viktig. Han gikk dermed til kamp for at disse kunne få fastlandsforbindelse via Gossen, og lanserte et forslag om en dyp og bratt ettløps-tunell. Tapt slag.

5. Nå har Tovan gått til kamp for at Møreaksen må skrinlegges til fordel for oppdatering av eksisterende veinett. (Høyst sannsynlig en tapt kamp, da penger ikke kan flyttes fra NTP til fylket.)

Har avslørt Tovan

De fleste har nok avslørt MuM og Terje Tovan. De som har investert i deres prosjekter med penger, kan nok se langt etter gevinst. På MuM-siden ber de fortsatt om pengestøtte.

Senest i Romsdals Budstikke 2. mai sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård: – Det er ingen hemmelighet at vi kommer til å måtte være mye mer påholdne og tøffe i prioriteringene framover, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Men understreker at Møreaksen ligger fast. https://www.rbnett.no/nyheter/i/Rr0lA5/samferdselsministeren-i-molde-moereaksen-ligger-fast

Jeg er blant alle som gleder seg på vegne av våre etterkommere som virkelig får oppleve nytten av Møreaksen.

Les også

Terje Tovan og MuMs aksjoner

Les også

Hva mener flertallet egentlig om Møreaksen?