Ikke ett støtteinnlegg fra den politiske ledelsen i Kristiansund til nabokommuners kamp mot den ekstreme økningene i fergetakstene, og dårligere tilbud.

Har det ikke vært på sin plass med en støtteerklæring til Smøla og Aure? De er vel byens mest trofaste allierte?

I Ripnes/Monge sin tid vil det kommet en støtteerklæring fra bystyret/formannskapet. I den perioden hadde vi i tillegg hverken informasjonssjef eller to rådmenn.