Gå til sidens hovedinnhold

Hvor er lokaldemokratiet?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sentrumsplanen i Kristiansund ble dypt forankret i lokalpolitikken da den ble utarbeidet i fjor. Gjennom tre stive dager satt lokale politikere i plan- og bygningsrådet sammen og filte og gnikket på formuleringer, forslag og konklusjoner før sentrumsplanen endelig var klar til å legges ut på høring. Noe seint, men en god plan for fremtiden, med fortetting og ønske om et levende sentrum. Da gir fylkeskommunen, etter litt kommunikasjon, inn flere innsigelser. Alt i fra skifertak til solcelletak protesteres det på fra Molde. Gjenreisningsarkitekturen går først; sier administrasjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette er deres og riksantikvarens jobb.

Det er relativt unormalt at en fylkeskommune må inn i mekling med en av sine kommuner om en reguleringsplan – da er frontene helt steile og tankene om framtida helt forskjellig. Når ikke meklingen fram, skal saken til Kommunaldepartementet. Innsigelsene må behandles politisk i fylkesutvalget og der ender Ap, SP, SV og V opp med å opprettholde protestene fra fylkeskommunen!

Tove Lise Torve, AP, Jakob Vorren, AP, Per Vidar Kjølmoen, AP, Kristin Sørheim, SP, Marit Krogsæter, SP, Jan Ove Tryggestad, SP, Yvonne Vold, SV og Pål Farstad V stemmer alle mot lokaldemokratiet, mot det lokale folkevettet og for en bevaringsplan som konserverer sentrum sin utvikling. Dette er i realiteten en utsettelse av sentrumsplanen i flere år, en frys av all videre utvikling og for en plan som vil lage sentrum i KSU om til et museum, der ingenting skal endres og ingenting skal skje.

Overkjører lokaldemokratiet

Har du en eiendom i sentrum er det i dag ingen som re-legger skifer på tak, ønsker å få nei på enkle takopplett for å lage bedre leiligheter, eller godtar å ha ett toalett nede i kjelleren fordelt på fire leiligheter. Men etter disse politikernes syn er det akkurat det som skal skje, fordi konservering og bevaring av arkitektur, er viktigere enn utvikling og fremskritt for byens ve og vel.

Les også

Fylkesutvalget vil ikke godta skiferliknende tak i Kristiansund sentrum

Bystyret vil tillate «skiferlignende» tak i sentrum

Fylket fortsatt ikke fornøyd med sentrumsplana

Representanten Tryggestad fra Senterpartiet uttaler sågar at «Her må vi vise handling. Det betyr ikke at vi overkjører lokaldemokratiet, men at vi setter arkitektur foran solcellepanel og andre ting. Dette handler om å ta vare på en arv». Men det er jo akkurat det du nå gjør, Tryggestad, overkjører lokaldemokratiet og viser handling.

Og før det: «Tryggestad ønsket ikke å åpne for «alskens nymotens mikmakk» på bekostning av vernehensyn», siterer TK.

Smak litt på den uttalelsen: «alskens nymotens mikmakk»!

Arroganse

Dette er arroganse i beste sendetid, fra lokale Senterpartipamper. De som snakker så varmt om distriktene og om å bevare lokaldemokratiet. Og ved første korsvei så er lokaldemokratiets prinsipper kastet på båten og maktarrogansen fremtredende. Å kalle fremskritt og utvikling for «alskens nymotens mikmakk» vitner om en nostalgitankegang der Tryggestad ønsker seg tilbake til en svunnen tid. Der alt var bedre før og alt nytt er skummelt. Der en er mot alt og ikke for noe. Framfor å jobbe produktivt for å lykkes i fremtiden som regionsenter, skal Kristiansund sentrum konserveres i arkitekturens ånd, for all overskuelig fremtid.

Overraskende er det også at Ap, som jobbet konstruktivt og godt med saken lokalt, blir så bastant stoppet av sine egne i fylkesutvalget. Hadde et håp om at de hadde mer gjennomslagskraft i eget parti.

Dette er et konkret eksempel på hvordan SP sin nostalgiske bevaringspolitikk og frykt for endringer og Ap sin skrekk for å mene noe annet enn administrasjonen, kommer ut i et praktisk eksempel og at dette blir et hinder for sentrumsutvikling, næringsutvikling, befolkning og bosetting.

Her er det ikke feil å si at SP og AP er Nordmøres verste fiender. Er det slik vi får det når vi gir disse makt?

Torbjørn K. Sagen, gruppeleder i Kristiansund Høyre

Kommentarer til denne saken