– Hvor blir det av pasienten og lokalt behov?

Ordfører Ingrid Ovidie Rangønes (Ap) i Averøy har lenge vært kritisk til helseforetaksmodellen. Nå er hun spurt om å sitte i interimsstyret til det som tar mål av seg til å bli et bredt sammensatt tverrpolitisk og faglig utvalg for å få endret hvordan spesialisthelsetjenesten er organisert.