Gå til sidens hovedinnhold

Hvor ble det av den politiske styringen?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I flere sammenhenger det siste året har Møre og Romsdal INP etterlyst politisk handlekraft. Det fremstår som våre stortingspolitikere lider av beslutningsvegring.

Det har blitt gjennomført en sentraliseringspolitikk som det er lenge siden vi har sett. Her kan vi trekke frem domstolstrukturen, og den sentraliseringen som foreslåes der. Nå blir det hevdet det motsatte, men for distriktene er å flytte offentlige virksomheter til de største byene sentralisering.

På Nordvestlandet har vi en sterk eksportnæring og en solid maritim næring. I disse tider har vi en verftsnæring som har en utfordrende hverdag. Det er selvfølgelig gledelig å lese om tildeling av kontrakter, både statlige og ikke minst fra private aktører. Dette er ikke tilstrekkelig, politiske myndigheter må på banen for å sikre arbeidsplasser I distriktene.

Statlig forvaltning har de siste årene fått styre seg selv uten politisk innblanding, et eksempel er helseforetakene, hvor det virker som våre politikere ikke vil ta styringen. De overlater lokalisering og avgjørelser til de byråkratisk ansatte.

Det nyeste eksempelet er sammenslåingen av Giek og Eksportkreditt. Bakgrunnen for sammenslåingen har ikke jeg grunnlag for å uttale meg om, det får de som har bestemt det stå inne for. Men når handelsministeren i mandagens Sunnmørspost står frem å sier at det er opp til styrene I de statlige foretakene å bestemme om de vil ha et lokalt kontor i Ålesund?

Hvor blir det av den politiske styringen?

Møre og Romsdal INP skal, som en del av INP, jobbe for at industrien har langsiktige og stabile konkuransevilkår. Vi vil jobbe for at offentlige kontrakter skal ha en klausul om å nytte seg av norske- leverandørindustri. Vi vil søke samarbeid med lokal industri og foretak for å finne løsninger som gavner industrien. Vi ønsker å gjenninføre den politiske styringen, det er ikke opp til styrene i statlige foretak å bestemme lokalisering. Når stortinget bestemmer at Giek skal ha kontor I Ålesund så skal selskapet respektere det. I den digitale verden vi har etablert, forsvinner lokalkunnskapen. Lokalkunnskap kan kun oppnås med tilstedeværelse av lokale, fysiske arbeidsplasser. Møre og Romsdal INP, som et fylkeslag av INP vil være en pådriver for at vi har politikere som tør å gjøre det de er valgt til. Byråkrater er et verktøy for politikere for å gjøre jobben, det er opp til politikere å bestemme.

Vi i Møre og Romsdal INP har en klar målsetting om å legge forholdene til rette for økt livskvalitet i distriktsnorge.

Kommentarer til denne saken