Problemer med å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag. Ring 113, hvert sekund teller.

Hvert år markerer Norsk Nevrologisk forening Hjerneuka i uke 47, der det er fokus på hjernen og hjernesykdommer. For femte gang bidrar LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet på vår måte:

Vi har sendt en oppfordring til alle kommuner, videregående skoler, høyskoler og universitet og et antall bedrifter og rederi i Møre og Romsdal om å sette Helsedirektoratets kampanjeplakat Prate, Smile, Løfte på informasjonstavler i Hjerneuka. Målet vårt er å bidra til at disse viktige hovedsymptomene blir kjent slik at hjerneslag oppdages og rett behandling kan igangsettes i tide!

I Norge er det ifølge statistikken 50.000 mennesker i alle aldre som lever med gjennomgått hjerneslag. Hver av disse har et antall pårørende, hvor mange som føler de er berørt av et hjerneslag er umulig å si. Om en er i direkte familie, venn, kollega eller nabo ... pårørende er mer enn ektefelle, barn, mor eller far. Konsekvensene av et hjerneslag varierer, men det som er felles for mange tilfeller er at tapslisten er stor, både for den slagrammede og for de pårørende: fysisk, kognitivt, sosialt, økonomisk ... det er bare å fylle ut!

Det er mulig å gjøre noe med dette! Det er derfor Helsedirektoratet har gjennomført kampanjen Prate, Smile, Løfte som peker på hovedsymptomene ved hjerneslag, og at ved problemer med å Prate, Smile eller Løfte armene skal en ringe 113. Hvert sekund teller. Blir hjerneslaget oppdaget i tide og en får rett behandling tidsnok kan lista over konsekvensene gjøres kortere!

Om det plutselig er vanskelig å Prate, Smile eller Løfte armene, Det kan være hjerneslag Ring 113, Hvert sekund teller!

Les også

Mer enn ett hjerneslag per minutt

Les også

– Ikke flytt Mork rehabiliteringssenter til uegnede lokaler

Les også

Kan ikke godta dårligere tilbud