Nå skal innbyggerne bestemme seg for om de ønsker å bli værende i Møre og Romsdal, eller om byen skal søke seg til Trøndelag.

Folkeavstemningen foregår i bystyresalen i rådhuset fra klokken 09 til 20 mandag.

Forhåndsstemmingen ble avsluttet lørdag. Det har vært mulig å avgi sin stemme siden tirsdag 28. desember på kjøpesentrene Alti Futura og Alti Storkaia.

Tallene fra forhåndsstemmene viser at 5.286 personer har stemt før selve valgdagen. Det er 19.808 stemmeberettigede, og dermed er det 26,68 prosent av innbyggerne som har avgitt sin stemme.

Disse fordeles med 2.925 stemmer på Alti Futura, 2.293 stemmer på Alti Storkaia og 68 stemmer i bystyresalen. De som er registrert på bystyresalen før selve valgdagen er brevstemmer, godkjente beredskapsstemmer osv.

Stemmeseddelen har denne ordlyden, og man setter kryss ved ønsket alternativ:

  • Jeg ønsker at Kristiansund kommune fortsatt skal være en del av Møre og Romsdal fylke.
  • Jeg ønsker at Kristiansund kommune skal bli en del av Trøndelag fylke.
  • Blank stemme

Det er også gjennomført en innbyggerhøring.

Alle som er folkeregistrert i Kristiansund kommune og er født i 2004 eller før, har stemmerett.

Tidens Krav kommer med mer om folkeavstemningen utover dagen og kvelden.