Kirkelandet kirke arrangerer 19. september kl. 19.30 en temakveld hvor vikarprest Hans Arne Akerø (bildet) tar for seg nyere forskning rundt Johannesevangeliets opprinnelse.

Johannesevangeliet er det fjerde evangeliet i det nye testamentet. Det skiller seg sterkt ut fra de tre første evangeliene fra Matteus, Markus og Lukas. Derfor er dette evangeliet av spesiell interesse for både bibelkjennere og forskere. De siste årene har det vært mye forskning som har gitt ny innsikt og forståelse for hvem som var øyenvitner til Jesu liv og virke, men også mer om hvem som egentlig kan ha skrevet det litt mystiske evangeliet etter Johannes.

Hans Arne Akerø er pensjonert prest med mange års tjeneste i Oslo. Han har doktorgrad i teologi og har også ledet Kirkerådets seksjon for gudstjenesteliv og kultur. Akerø har sterke røtter fra Møre og Romsdal med begge foreldre herfra. Akerø tilbringer mye tid her som vikarprest på Møre, for tiden på Averøy.