Noen ganger overgår virkeligheten fantasien. Avsløringen av Statens Vegvesen Midt sin arbeidsmetodikk, fravær av profesjonalitet, integritet og etikk, er ikke bare skremmende - men viser en bedriftskultur som er pill råtten.

Vi nekter å tro at det som har skjedd i arbeidet med Møreaksen , er representativt for hele organisasjonen og alle ansatte, men en slik avsløring stigmatiserer fort hele SVV og alle ansatte hvis ikke ledelsen rydder opp. Fort!

Det er nå vel kjent hvordan SVV Midt bevisst undergravde det oppdraget de fikk fra departementet i 2019. Selv når ekspertne i SVV Vest konkret påpekte det som var den åpenbare billigste kryssingen av Romsdalsfjorden, ville ikke SVV Midt at dette skulle vurderes. Stikk i strid med deres oppdrag - og selve samfunnsoppdraget til SVV generelt!

Men dette er kanskje ikke det verste!

E-postene som Tidens Krav har gravd frem, vise hvordan kontroversielle SVV Midt ønsket at det nøytrale SVV Vest skulle utad fremstå som utrederen - selv om Vest knapt kjente saken! Hensikten var å renvaske og skape legitimitet for Midt - men var altså ren manipulering. At en leder i Vest faktisk likevel var villig til å spille marionettens rolle, er sjokkerende.

Hvordan er det mulig at SVV kan ha en slik ukultur der åpenbart alle krav til korrekt saksbehandling legges til side? Hvem er de råtne eggene? Aksepterer virkelig toppledelsen i SVV dette? Og hva med det politiske ansvaret? Samferdselsminister Hareide utgår selv fra KrF - et parti som ønsker å fremstå som et verdi- parti? Ingen bjeller ringer - til nå - heller hos ham. Hvorfor griper han ikke inn? Forstår han ikke at denne saken rammer mange uskyldige ansatte i SVV - og tilliten til hele organisasjonen?

I e- postene kommer det frem at en engasjert person nevnt bare Torgeir har deltatt aktivt i prosessene. Ingen etternavn. Ingen tittel. Ingen mailadresse. Men like fullt med så mye makt at han legger premissene for utredningsarbeidet. Det finnes ifølge Moldes ordfører Torgeir Dahl mange «torgeirer» - og ifølge hans møtebok(!) hadde han ikke et møte og kan heller ikke «erindre» å ha hatt et slikt møte.

Så hvem er denne Torgeir som åpenbart har hånda på rattet og styrer SVV rett ut for veien? Noen vet og må kunne gi svaret. Dette må interessere både Høyres statsminister Erna Solberg, fagkomiteene leder Helge Orten fra Høyre, ledelsen i SVV og ikke minst Fylkesutvalget i Møre og Romsdal Fylkeskommune. Eller aksepterer partier som Arbeiderpartiet , SV, KrF, FrP, SP, MDG og Venstre denne situasjonen?

Det er deres plikt å vite hvem som sitter bak rattet når de selv er passasjerer! For vi vil vel ikke ha parti som er likegyldige?

Les også

Sve etter TKs avsløringer: Møreaksen må til Riksrevisjonen