Jeg undrer meg mer og mer på hvem vanlige folk er.

Er det pensjonister, er det de uføretrygdede? Er det de syke? Er det de permitterte? Er det de arbeidsledige? Er det småbarnsforeldre eller er det kvinne og mann i lavtlønnede og ordinære jobber? Hvem er de?

Vet egentlig politikere på Stortinget og i regjeringen hva en pensjonist, uføretrygdet, arbeidsledig, hjelpepleier, industriarbeider, sykepleier, lærer mm har i årslønn?

Jeg begynner å tvile sterkt på kunnskapen til de som er satt til å bestemme over den enkeltes liv, helse og lommebok.

For de som regner seg som vanlige folk og som bidrar til at samfunnet går rundt, er det tøffe tider. Avgifter og priser skyter i været, men samtidig skal vanlige folk vise moderasjon i pensjoner, trygd og lønn. Det kan ikke komme som en overraskelse på noen at vanlige folk protesterer og vil streike.

Høye strømregninger, økte drivstoffpriser, økt rente, mer bompenger, økt eiendomsskatt, økte matvarepriser, økte kommunale avgifter, økte egenandeler på sykdom, ikke få medisin man må ha for å leve mm. Mange sliter, mange er syke, mange fryser, mange er sultne, mange er bekymra og mange er redde.

Er det virkelig nødvendig i verdens rikeste land?

I åtte år fikk den blå regjeringen med støtteparti høre på inn- og utpust hvor usosiale og forferdelige de var, det var ikke måte på hvor mye bedre en sosialistisk regjering hadde vært for vanlige folk. Livene til vanlige folk og pandemihåndteringen hadde vært så mye bedre.

I år starter partiene jobben med å finne sine kandidater til kommune- og fylkestingsvalget 2023.

Jeg håper at mange vanlige kvinner og menn, som har kjent på følelsen av å ha lite å rutte med, som har en vanlig jobb, som har kjent på sykdom eller kjent på det å være pårørende mm og som ser utfordringene til folk flest, stiller seg disponibel på nominasjonslistene i kommuner og fylker.

Utgiftene kan ikke fortsette å øke uten at lønn og andre ytelser øker tilsvarende.

Politikere er valgt av folket for å jobbe for enkeltindividet, gode tjenester og trygghet for folk flest. Det er vanskelig å se at regjeringspartiene med SV som støtteparti gjør som de har lovd for vanlige folk.