Statens vegvesen

Region midt Avdeling Møre og Romsdal

Kjære dere.

I Grunnlovsåret 2014 er vi freidige nok til å be Statens vegvesen om hjelp. Vi som ber om dette, er ei gruppe femteklasseelever ved Tingvoll barne- og ungdomsskole. Hvis dere leser kopien av brevet under, forstår dere sikkert hva det er vi ønsker oss så inderlig! Er det sant som noen voksne påstår, at også vi barna kan komme med forslag til gode idéer når vi nå feirer 200års- jubileum etter 1814?

Vi skjønner at ikke kommunen vår alene kan bestemme hvilke vegskilt som skal få stå langs riksveien. Derfor sender vi søknaden videre til dere.

Gjett om vi er spente på svar!!!!

Til Tingvoll kommune

v/ordfører Peder Aasprang

Kjære ordføreren vår! Vi er 6 elever fra femte klasse ved Tingvoll barne- og ungdomsskole. I samfunnskunnskapstimene lærer vi om grunnlovsjubileet og vet at Henrik Wergeland ønsket aktive barn. I år har vi diskutert hva vi tiåringene kan være med og bestemme i lokalsamfunnet vårt. Gjett om vi har vært ivrige!!!

Vi ønsker blant annet et skilt langs riksvei 70 som forteller hvor vi er. Av og til kommer det nemlig gjester til skolen vår som lurer på hvor de skal kjøre. Ikke alle sjåførene bruker GPS. Det er ikke lett å forstå at de må ta av i krysset hvor det står pil til Isoblikk og Idrettshallen.

Kan du hjelpe oss med å få opp et nytt skilt som er merket skoler? Da vil vi bli veldig glade, og du viser oss at det nytter for barn å bry seg. Takk så lenge!