Det har endelig kommet opp en diskusjon om lokalavisas dekning av ulike kulturelle arrangementer. Og det som kanskje særlig virker provoserende er redaktørens forsøk på å forklare og rettferdiggjøre avisas praksis. Hvis han virkelig mener det han sier så må en lure på om og hvor lenge en eier med ambisjoner kan akseptere en slik lokal leder. Slik jeg forstår ham, mener han at det er hva han selv mener er underholdende og som han antar de fleste er interessert i som bestemmer hva avisa skal speile av lokale hendelser. Om dette er en redaktørs og avis' perspektiv kan jo hele den redaksjonelle funksjonen overtas av en datamaskin.

Overflatisk og arrogant

Nå kan jo folk mene så mangt. Og dette gjelder vel også for redaktører. Det som imidlertid gir grunn til bekymring er når såpass overflatiske og arrogante holdninger til hva jeg – og åpenbart også andre – mener er viktig stoff for ei lokalavis kommer til uttrykk fra en redaktør. Og uten filter. Grunnen til at jeg abonnerer på ei lokalavis er jo nettopp ønsket om å få en allsidig oversikt over hva som skjer lokalt. Hva redaktøren i avisa rent personlig finner underholdende er egentlig ikke særlig interessant i denne sammenheng.

Hvilken retning?

Når jeg så i TK 02.08.22 leser Alf Ekholms debattinnlegg, så gir jo han gode eksempler på interessante kulturarrangementer som har vært utelatt i TK den siste tiden. For oss som driver litt med lokalpolitikk er jo fravær av interesse fra lokalavisa et ikke ukjent fenomen. Det som er viktig å avklare er hva slags retning avisa har for sin videre utvikling. Er det bare redusering av papiravisa og sparing av penger som er målsettinga eller ønsker en å være en aktiv og positiv aktør i lokalmiljøet? En aktør som speiler helheten i det å bo her på Nordmøre og i Kristiansund.

Les også

Viktig, nyttig eller underholdende?