Er fullstendig klar over at problemet med å rekruttere og beholde fastlegene i kommunene er landsomfattende. Men jeg bor i Kristiansund kommune og det er hva kommunen gjør ang fastlegeordningen her som er viktig for mitt vedkommende.

Spurte min fastlege om han hadde planer om å slutte han også (ja, jeg er en av de heldige med fortsatt har fastlege. ) Han hadde ingen planer om å slutte, fordi som han sa: liker jobben min, men hvis jeg blir pålagt flere arbeidsoppgaver, så slutter jeg.

Ordet «pålagt» tolker jeg som at arbeidsoppgavene blir tredd nedover hodene på legene av kommune og jo flere som slutter jo flere oppgaver blir det på de gjenværende legene. Har ikke kommunen dialog med fastlegene? Kommunen legger på diverse arbeidsoppgaver på legene som f.eks sykehjemslege, sjømannslege, legevaktordning etc. Legene har jo som alle andre en smerteterskel på hvor mye arbeidsoppgaver en kan utføre. De aller fleste har jo også en familie som de ønsker å ha kontakt med.

Ikke tid til å vente

Kommunes representant sa i et intervju med TK for en tid tilbake, at vi som befolkning måtte ha «is imagen». Ærlig talt! Mange som ikke har fastlege, har ikke tid til det. Det er mange med alvorlige sykdommer som ikke har tid til å vente på å få en fastlege å forholde seg til. Det var en lege på distriktet som har uttalt at pasientene må komme på banen. Vi som pasienter får jo ikke vite årsaken til denne fastlegekrisa. Vi leser i media hva kommunen sier og fastlegene sier ingenting, fordi de har taushetplikt. Hvordan kan vi da vite som skjer? Jeg har en mann og svigerfar som ikke har fastlege. Nå har de legetimer hos en legevikar som er vikar for vikar for vikaren. Det sier seg selv at denne ikke fungerer i lengden.

Bli en foregangskommune

Kristiansund kommune liker å se på seg selv som en foregangskommune. Det har blitt gjort en super innsats ang. vaksinasjonsopplegget her i byen. Likeså prøvetaking av avløpsvannet i forbindelse med covid-19. Kan ikke kommunen være en foregangskommune med å løse fastlegekrisen, før flere leger slutter og problemene blir større? Har dere hatt møte med legene ang dette? Hører dere evt. på hva legene sier? Legene er utdannet for å hjelpe pasienter med å bli friske. Det kan ikke være tilfredsstillende å bruke mer tid til papirarbeid som følge av pålagte arbeidsoppgaver fra kommunen. Papirarbeidet tar stor plass av legens tid. Denne tiden som kunne blitt brukt på å behandle pasienter. Det kunne ha blitt kortere ventelister også, hvis legene har hatt tid og kapasitet til det.

Det hadde blitt bedre med rekrutteringen til fastlegestillingene, hvis nyutdannet leger fikk gjøre det de ville mest. Nemlig behandle pasienter og slippe å få senebetennelse pga alt papirarbeidet Kanskje dette er noe å gjøre noe med?