Det ligger flere ferdigbehandlede og utskrivningsklare eldre på Kristiansund sykehus fordi det ikke finnes ledige plasser til dem på byens sykehjem. Dette hører vel ikke hjemme i 2022? Skammelig, spør du meg. Og hva har kommunen tenkt å gjøre med dette?

Men nå er det ikke min mening å kritisere Kristiansund kommune med Kjell Neergaard i spissen. Jeg inviterer til gode løsninger. De tre største sykehjemmene i byen er Rokilde, Kringsjå og Bergan, med Storhaugen Helsesenter som har avlastningsplasser.

Når jeg tenker på våre eldre så blir jeg varm om hjertet. Det var jo tross alt de som bygget opp samfunnet igjen etter 2. verdenskrig. Men hva har de igjen for det? Jeg har selv en eldre mor og blir litt oppgitt og frustrert over hvordan minstepensjonistene blir behandlet. De bør få en lønnsøkning og det ganske fort. Det virker ikke som finansminister Trygve Slagsvold Vedum helt har forstått alvoret i denne saken. Men jeg skjønner også at ting ikke kan snu over natten. Det er de eldres verdighet jeg er mest opptatt av. De er mennesker og ikke tall.

Nå er det jo også slik at konjunkturene peker oppover i Kristiansund. Oppturen i Kristiansund vil merkes. Så da er min bønn til politikerne: bygg flere sykehjem i byen. Sats på de eldre. La de få beholde sin verdighet den tiden de har igjen.

Les også

«Et interessant «valg i valget» i 2023 er prioriteringer mellom skole og pleie og omsorg de neste årene»