Averøy kommune trenger hjelp.

– Det er på tide å bestemme navnet på den nye barneskolen som nå tar form ved Rangøykrysset. Planutvalget ønsker forslag fra våre innbyggere, og en særlig oppfordring går til de som skal bruke skolen i årene framover, sier ordfører Ingrid Rangønes (planutvalgets leder) på kommunens egen hjemmeside tirsdag.

Nyskolen skal romme både skole, SFO, kulturskole, idrett, andre aktiviteter, både i og utenom skolehverdagen. I tillegg skal uteområdet være både en del av skolens læringsarena og et allsidig nærmiljøanlegg.

– Samarbeidsutvalget ved Utheim skole skal være jury, og sender sin innstilling til planutvalget som formelt vedtar navnevalg, vinnere og premiering. Vi håper å få inn mange gode forslag, sier Rangønes.

Forslag til navn på den nye skolen sendes til [email protected] innen 1. desember kl. 16.00.