For en flott nyhet, at vi i Møre og Romsdal blir det første fylket i landet som forplikter oss til å fremme FN sitt bærekraftsarbeid. Dette er virkelig noe å strekke seg mot, noe Norge og verden trenger.

For å nå frem med dette arbeidet trenger vi møteplasser for mennesker som ønsker å utvikle ideer for fremtiden, vi trenger utdanning og skoleplasser med fokus på bærekraft, fornybar energi og rettferdig fordeling av dagens goder.

Det trengs forskning og forum for en mer bærekraftig forvaltning av ressurser både i grønn og blå sektor.

Vi trenger politikere som tørr å ta tøffe avgjørelser på vegne av natur og miljø, som ikke har egen stemme og vi trenger politikere med forståelse for Føre-var prinsippet.

Vi trenger møteplasser for den kommende generasjon og vi trenger at ungdommen som har protestert i millionvis for sin fremtid og naturen blir hørt.

Vi trenger IKKE et stort risikoprosjekt hvor tonnevis av farlig avfall fraktes langs vår sårbare kyst, for så å lagres ved en av våre fjorder, uten vår tillatelse (les: innsigelser fra både Tingvoll, Gjemnes og Sunndal). Dette er noe fylkeskommunen i Møre og Romsdal, som foregangsfylke for bærekraft, virkelig må jobbe for å unngå.