Dette sier Moldes ordfører er de viktigste sakene i år.

Av de viktigste sakene er også byggingen av det felles akuttsykehuset på Hjelset med de funksjonene som var bestemt.

Det var kritisk viktig at byggeprosessen startet før stortingsvalget, sier Dahl.

Han nevner også byggestart for ny E39 Lønset – Hjelset. At det er viktig å få vegen ferdig før åpningen av det nye sykehuset.

Og så Møreaksen.

– At vi fikk inn E39 Molde-Ålesund inn i første planperiode i Nasjonal transportplan muliggjør byggestart i 2023/24, og gir et felles bo- og arbeidsmarked her på Nord-Vestlandet med 90.000 arbeidsplasser innenfor en kjøreradius på 60 minutter fra Molde. I tillegg vil Kjerringsund-prosjektet gi Midsund/Gossen fastlandsforbindelse mot Molde, sier Dahl.

– Etablering av Molde Bærekraftshub i et samarbeid med Fylkeskommunen er en av de mest spennende nyskapningene på mange år i Molde.

Skal vi sitte stille i båten og se på at dette foregår?

Eller skal vi gjøre noe med det ved valget om Trøndelag?

Les også

Ja til Trøndelag

Les også

Ohrvik og slåsskamper