Byggingen er i full gang på Valsøya, uten at Heim kommune har fulgt opp trafikksikkerheten, eller at byggetillatelse er gitt.

På torsdagens kommunestyremøte ble det klart at utbygger allerede er i gang med arbeidet med brakkeriggene på Valsøya uten at det foreligger en plan for trafikksikkerheten.

Etter å ha lest høringsinnspillene fra de bekymrede foreldrene til noen av de 10 barna som bruker veien, tok HalsaLista til orde for at planen måtte være på plass før det blir gjort vedtak om utbygging, i to møter i formannskapet og nå sist i driftsutvalget, som er kommunens trafikksikkerhetsutvalg. Det lyktes ikke. Dermed lyder formannskapets endelige vedtak 2. februar 2021: «Videre må det utarbeides plan for etablering av fartsreduserende tiltak langs Valsøyvegen, forbi Valsøytunet.»

Driftsutvalget tok opp trafikksikkerheten 17. februar 2021 uten at det var en sak på saklisten på grunn av kort varsel - to uker etter at saken var nevnt i kommunestyret hvor samtlige av medlemmene i dritfsutvalget sitter - og bare to av representantene hadde blitt innkalt til befaring, etter varsel fra naboene.

HalsaLista ble til og med klubbet under debatten om trafikksikkerheten fordi forslag til løsninger ikke skulle diskuteres. Det endte med en skarve protokolltilførsel om at «rådmannen følger opp utbygger før oppstart med anleggsarbeid...»

Har det aldri vært bygget noe i de tre sammenslåtte kommunen i Heim tidligere, siden rutinene for å sikre barna under byggeperioden ikke fungerer? På et prosjekt som er igangsatt for å få gulstripe og øke trafikksikkerheten på E39.

Sist torsdag hadde rådmannens representant dette å si om trafikksikkerheten: «Jeg tror det kommer en bra trafikksikkerhetsplan, for jeg tror de er like interessert som oss at det ikke skal gå i vei eller bli påkjørt noen unger her, så det tror jeg vi skal slappe veldig godt av med, og den planen skal godkjennes av byggesaksavdelingen, så vi skal sørge for at det er forsvarlig.»

På spørsmål fra HalsaLista om når trafikksikkerhetsplanen ville være klar, svarte han: «Det er ikke satt en dato, vi forholder oss til en byggesak og en byggetillatelse, og den trafikksikkerhetsplana må være på plass før de får en byggetillatelse.»

Men HalsaLista var på befaring på Valsøya i helga, og der er det nesten innflyttingsklart! Vann, avløp og to etasjer med bygninger er på plass på en ferdig planert tomt. Hvilke bygg er det byggetillatelsen skal gjelde for?

Dette er en varslet katastrofe under oppseiling, men i Heim er det ingen som lytter til fornuft fra et lite opposisjonsparti.

Heim-kommunen må øyeblikkelig innføre byggestans på brakkeriggen på Valsøya til trafikksikkerhetstiltakene er gjennomført, og undersøke hvordan brakkeriggen kan fremstå som innflyttingsklar før en byggetilltalse er gitt.