Hva er status på Kristiansund kommunes tilfluktsrom og hvor ligger disse?

I 2018 viste en rapport fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) at Kristiansund var blant de dårligste kommunene i Norge på dekning av tilfluktsrom. Dårligst var Sortland som hadde en dekningsgrad på 24%. Like bak kommer Kristiansund og Finnsnes som begge hadde en dekningsgrad på 34%. Kan nevne at Molde hadde en dekningsgrad på 55%. Videre sier rapporten at Norge har ca 21.000 tilfluktsrom med plass til ca 2,6 millioner personer.

Fjernet kravet

I 1998 fjernet myndighetene kravet til at alle offentlige bygg skal ha tilfluktsrom. Det har ikke vært bygget tilfluktsrom siden den gang. Kanskje er bruk av tilfluktsrom er utdatert? Myndighetene sa i 2020 sa at de heller ville bygge trygge plasser for sivile. Hva nå det betyr for noe. Kanskje du som leser har kunnskap om dette ?

Jeg vet ikke om Kristiansund kommune har gjort noe for å øke den lave dekningsgraden siden den gang, men vi får håpe på at den har gjort noe med situasjonen.

Har kontroll?

Vi lever i en usikker tid på grunn av krigen i Ukraina. I tillegg har vi hatt en lang periode med pandemier. I slike situasjoner er det viktig at beredskapen og det som ligger under denne, er ivaretatt.

Derfor mener jeg det er viktig å stille spørsmålet om Kristiansund kommune har kontroll på sin beredskap.

Det er sannsynligvis få personer som vet hvordan de skal forholde seg i en krisesituasjon. Alle vil ha utbytte av å sette seg inn i kommunen beredskapsplan. Det er for sent å sette seg inn i denne dersom en krisesituasjon oppstår.

Behov for informasjonsbrosjyre?

Jeg stiller følgende spørsmål til kommunen:

- Hvor ligger tilfluktsrommene?

- Antallet plasser?

- Har de innlagt vann, kloakk og varme?

- Inneholder de senger?

- Inneholder de dieselaggregat etc?

Informasjon til byens innbyggere: Kan det være en idé at kommunen lager en lettfattelig informasjonsbrosjyre om hvordan byens befolkning skal forholde seg i en krisesituasjon?