HV-16s sjef kommandør Jon Ivar Kjellin uttalte nylig (9/3) at avdelingene manglet utstyr som ski, vinterklær truger og pulker – noe som i denne landsdelen burde være helt selvfølgelig. Det var også vanskelig å gjennomføre øvingsprogrammet som er seks dager for soldater og ni for befal og offiserer.

Det meldes også om en krevede utstyrssituasjon i HV-17 i Finnmark. Distriktsrådet i HV-16 har dessuten påpekt manglene i en bekymringsmelding til Stortinget.

I dagens alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen med en fullskala russisk invasjon av Ukraina burde bevilgende myndigheter påse at både HV-16 og HV-17 har det nødvendige utstyr og midler til å gjennomføre planlagt øvingsprogram.