Frp fikk gjennomslag for at taket på eiendomsskatten skal senkes ytterligere, fra 5 til 4 promille, i Granavolden-plattformen.

– Det er ingen garanti for at eiendomsskatten går ned. Kommunene kan gjøre andre ting for å opprettholde eller øke eiendomsskatten, sier leder Morten A. Meyer i Huseiernes Landsforbund til NRK.

Av de 105 kommunene som har eiendomsskatt, kan mer enn halvparten sette en annen takst på boligen. En tredel kan fjerne bunnfradraget, påpeker Meyer.

Men Jensen har et klart budskap til kommunene:

– Når vi setter makstaket ned, så forventer jeg at kommunene følger opp ikke finner snarveier rundt det, sier hun.