Samferdselsdepartementet har mandag bedt Hurtigruten om at de to skipene i drift på kystruten fremover skal seile strekningen Bodø-Kirkenes-Bodø.

– Hurtigruten er viktig for lokalsamfunnene langs kysten, spesielt lengst nord i landet. Dette er ikke ønskelig for noen parter, og jeg skulle gjerne sett at vi kunne fortsette med normal drift på kystruten med daglige havneanløp mellom Bergen og Kirkenes. Dessverre har vi nå en utfordrende situasjon som gjør det nødvendig med endringer i ruten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Han legger til at regjeringen har valgt å prioritere områdene med begrensede alternativer for transport av gods og distansepassasjerer, så vel som å sikre hyppigere anløp ved de nordligste havnene.

Koronapandemien og reiserestriksjonene har fått store konsekvenser for inntektsgrunnlaget til Hurtigruten. Siden begynnelsen av oktober har rederiet seilt med kun to skip på strekningen Bergen-Kirkenes-Bergen. Fra henholdsvis 24. og 27. oktober vil skipene betjene strekningen Bodø-Kirkenes-Bodø.

Beskjeden fra Samferdselsdepartementet får Norsk Sjøoffisersforbund til å reagere.

– Vi har selvsagt forståelse for at man ønsker å prioritere forsyningskapasiteten i Nord-Norge, men vi mener at dette er feil medisin. Her burde heller Hurtigruten sette flere båter i drift, slik at kapasiteten langs hele kysten ble opprettholdt, sier seniorrådgiver Jens Folland.