Mattilsynet vil ikke uttale seg om hundesykdommen på regionsnivå

Tidens Krav har prøvd å etterspørre informasjon om hvor i Møre og Romsdal de seks syke hundene er fra. Denne informasjonen vil ikke bli offentliggjort enda.