Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er valgt ut til å delta i et nasjonalt treårig prosjekt i Læring i friluft for alle. 13 skoler i friluftsrådets område får delta, seks av dem på Nordmøre.

– Dette vil styrke skolesatsinga til friluftsrådet i tiden framover. Vi får erfaring og lærdom som vi håper skal komme alle skolene i vår region til gode på sikt, sier prosjektleder Marte Melbø i en pressemelding mandag.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (FNR) er ett av seks friluftsråd som får delta i det nasjonale skoleprosjektet som Friluftsrådenes landsforbund (FL) skal drifte. Målet med prosjektet er å få skolene til å ta i bruk naturen og nærmiljøet som læringsarena i alle fag.

Marte Melbø, som skal være prosjektleder for Læring i friluft for alle i Nordmøre og Romsdal, er faglærerutdannet ved Høyskolen i Volda og har jobbet som lærer på ulike skoler før hun begynte i friluftsrådet. Hennes oppgave blir nå å hjelpe skolene med å bygge en kultur for å bruke uteområdet som metode i undervisninga i alle fag, kurse lærere med fokus på praktiske aktiviteter ute, og skape arena for deling av undervisningsopplegg mellom lærere, trinn og skoler.

Følgende skoler på Nordmøre har meldt seg på prosjektet: Batnfjord skule (Gjemnes), Allanengen skole, Dale barneskole, Frei skole, Nordlandet ungdomsskole (alle Kristiansund) og Gjøra oppvekstsenter (Sunndal).

Bildeserie

Nå kan selv babyer komme seg til toppen av Kvernberget