Under styremøte i Helse Møre og Romsdal (HMR), var Kleive nesten det aller første punktet i administrerende direktør i HMR, Øyvind Bakke, sin orientering.

– Vi har mange spreke folk i helseforetaket, sa han.

– Og her kommer en til.

Han viste til de som nå går inn i konstituerte stillinger.

Britt Rakvåg Roald er ny konstituert Klinikksjef SNR, etter at Georg Johansen trakk seg i august.

Monicha Strand Isaksen er konstituert assisterende klinikksjef SNR. Hun erstatter Carina Wollan Myhre.

Rakvåg Roald kom fra stillingen som HR-direktør, og dermed ble den stillingen – midlertidig i alle fall – ledig.

– Jeg klarte ikke å si nei

Slotsvik Kleive får permisjon fra jobben som administrerende direktør ved Muritunet og skal være konstituert HR-direktør fram til mai.

– Jeg syns det er veldig spennende. Det har skjedd så mye siden jeg jobbet her sist, så selv om jeg kjenner helseforetaket ganske godt, er det mye spennende å finne ut av, forteller hun. Hun har jobbet sammen med administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, tidligere.

– Så da han ringte og spurte om jeg kunne tenke meg å være konstituert HR-direktør i helseforetaket, var jeg nok ikke så vanskelig å overtale, sier hun og smiler.

– Jeg klarte ikke å si nei.

Givende og moro

Hun er helt klar på hva som er den største drivkraften som leder.

– Folka, sier hun raskt.

– Som leder får du hele tiden jobbe med mennesker, fortsetter hun.

– Det å få folk til jobbe sammen mot felles mål, er givende og veldig moro.

Slotsvik Kleive har jobbet i helseforetaket i 27 år, og som leder i mer enn tjue år.